Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 22.10.2012 sa v komunitnej miestnosti Novohradskej knižnice uskutočnila beseda s Ing. Pavlom Hlodákom, spisovateľom a publicistom, autorom kníh s historickou tematikou. Podujatie sa uskutočnilo v rámci grantového systému CBA Slovakia s.r.o. a Centrom pre filantropiu pod názvom „Seniori v našom meste“. Besedy sa zúčastnili seniori z Denného centra pri MsÚ v Lučenci, Opatovej a širšia verejnosť. Hudobný doprovod zabezpečili pedagógovia a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy, Novohradská č. 2, YMCA.

Image 036
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 036
Image 035
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 035
Image 034
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 034
Image 033
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 033
Image 032
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 032
Image 031
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 031
Image 030
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 030
Image 029
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 029
Image 028
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 028
Image 027
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 027
Image 026
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 026
Image 025
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 025
Image 024
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 024
Image 023
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 023
Image 022
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 022
Image 021
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 021
Image 020
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 020
Image 019
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 019
Image 018
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 018
Image 017
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 017
Image 016
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 016
Image 015
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 015
Image 014
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 014
Image 013
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 013
Image 012
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 012
Image 011
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 011
Image 010
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 010
Image 009
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 009
Image 008
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 008
Image 007
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 007
Image 006
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 006
Image 005
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 005
Image 004
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 004
Image 003
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 003
Image 002
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 002
Image 001
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 001
Image 037
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 037
Image 038
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 038
Image 039
Seniori v našom meste I - Beseda s Ing. Pavlom Hlodákom Image 039
 
 

 Komentáre