Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Nákup akvizície knižničných jednotiek v hodnote 7 000 €

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...Mesiac marec, v povedomí verejnosti známy ako „mesiac knihy“ je sviatkom každého milovníka kníh, a inak tomu nie je ani u nás v Novohradskej knižnici. Na koniec februára a začiatok marca 2016 spadá "Týždeň slovenských knižníc" (29.02.2016-04.03.2016) v rámci ktorého sme pre svojich čitateľov, ako aj pre širokú verejnosť pripravili množstvo zaujímavých podujatí, určených pre všetky vekové kategórie.

 

 

 • 29.02.2016 - výstava prác žiakov ZUŠ, Novohradská 2, Lučenec n. o.
 • 01.03.2016 - tvorivá dielňa s Maťkou „Je tu jar!“
 • 02.03.2016 - posedenie pri knihe a čaji s DSS Amoret
 • 03.03.2016 - nové knihy v knižnici pre DSS „Dúhový domček“
 • 04.03.2016 - škôlkári v knižnici - posedenie s deťmi nad novými knihami
 • 07.03.2016 - „Čítať sa dá nie len očami“ - posedenie so slabozrakými a nevidiacimi
 • 08.03.2016 - „Nezabíjajte vtáčika“ posedenie nad knihou Harper Leeovej
 • 09.03.2016 - „Až raz budem kapitánom“ - beseda s Martou Hlušíkovou, nie len o jej novej knihe
 • 09.03.2016 - „Marec - mesiac knihy“ v Klube dôchodcov
 • 10.03.2016 - „Život a dielo J. Smreka“ - vážne aj nevážne o známom básnikovi s doc. PaedDr. Júliusom Lomenčíkom, PhD.
 • 10.03.2016 - tvorivá dielňa s Maťkou pre seniorov
 • 11.03.2016 - rozprávky P. Dobšinského v podaní animátorov z PaSA Lučenec
 • 14.03.2016 - Beseda so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou

 

Členský poplatok na rok pre nových čitateľov je od 29.2.2016 do 4.03.2016 zadarmo


 

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc - Tlačová správa

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc - Knižničný expres

Slovenská asociácia knižníc - Týždeň slovenských knižníc - Letáčik