Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Knižnica je organizovaná zbierka kníh, určená na priame používanie čitateľom, je to kultúrna inštitúcia, je nositeľom poznatkov a informácií. Kedysi boli knižnice štátne, obchodné, chrámové zbierky. Po stáročia boli knižnice pasívne, boli vlastníctvom panovníka alebo cirkvi, preto nebol bežný prístup verejnosti k nim. Svoj hlavný zmysel dosiahli, až keď ich sprístupnili verejností, koncom 19. storočia. Mestská knižnica v Lučenci predchodkyňa terajšej NKLC znovu obnovená po ničivom požiari mohla začať fungovať v roku 1851 vďaka knižnému daru Augustína Kubínyiho z Vidinej.
A práve deň 4.3.2011 bol pre Novohradskú knižnicu výnimočný, na slávnostnej akadémii v knižnici sa zišla široká verejná, kultúrna obec, priaznivci a sympatizanti knižnice, aby si spolu pripomenuli a oslávili 160. výročie založenia knižnice v Lučenci. Tento slávnostný deň bol ojedinelý aj slávnostným aktom, krstom novej knihy Dr. Jozefa Drenka „Ženy Novohradu“, ktorej krstným otcom sa stal Dr. Peter Gottreich, prednosta ObÚ v Lučenci. Záver slávnostného dopoludnia v knižnici opatril sprístupneniu novej čitárne na oddelení beletrie. Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí prijali pozvanie a podelili sa spolu s nami o krásne chvíle, ktoré sme strávili aj vďaka hudobným a tanečným dotvorením príjemnej atmosféry v podaní Cirkevnej základnej umeleckej škole v Lučenci pod vedením Dr. Mihályho a Základnej škole internátnej so sluchovým postihnutím v Lučenci.

Image 167
Sviatočný deň v knižnici Image 167
Image 166
Sviatočný deň v knižnici Image 166
Image 165
Sviatočný deň v knižnici Image 165
Image 164
Sviatočný deň v knižnici Image 164
Image 163
Sviatočný deň v knižnici Image 163
Image 162
Sviatočný deň v knižnici Image 162
Image 161
Sviatočný deň v knižnici Image 161
Image 160
Sviatočný deň v knižnici Image 160
Image 159
Sviatočný deň v knižnici Image 159
Image 158
Sviatočný deň v knižnici Image 158
Image 157
Sviatočný deň v knižnici Image 157
Image 156
Sviatočný deň v knižnici Image 156
Image 155
Sviatočný deň v knižnici Image 155
Image 154
Sviatočný deň v knižnici Image 154
Image 153
Sviatočný deň v knižnici Image 153
Image 152
Sviatočný deň v knižnici Image 152
Image 151
Sviatočný deň v knižnici Image 151
Image 150
Sviatočný deň v knižnici Image 150
Image 149
Sviatočný deň v knižnici Image 149
Image 148
Sviatočný deň v knižnici Image 148
Image 147
Sviatočný deň v knižnici Image 147
Image 146
Sviatočný deň v knižnici Image 146
Image 145
Sviatočný deň v knižnici Image 145
Image 144
Sviatočný deň v knižnici Image 144
Image 143
Sviatočný deň v knižnici Image 143
Image 142
Sviatočný deň v knižnici Image 142
Image 141
Sviatočný deň v knižnici Image 141
Image 140
Sviatočný deň v knižnici Image 140
Image 139
Sviatočný deň v knižnici Image 139
Image 138
Sviatočný deň v knižnici Image 138
Image 137
Sviatočný deň v knižnici Image 137
Image 136
Sviatočný deň v knižnici Image 136
Image 135
Sviatočný deň v knižnici Image 135
Image 134
Sviatočný deň v knižnici Image 134
Image 133
Sviatočný deň v knižnici Image 133
Image 132
Sviatočný deň v knižnici Image 132
Image 131
Sviatočný deň v knižnici Image 131
Image 130
Sviatočný deň v knižnici Image 130
Image 129
Sviatočný deň v knižnici Image 129
Image 128
Sviatočný deň v knižnici Image 128
Image 127
Sviatočný deň v knižnici Image 127
Image 126
Sviatočný deň v knižnici Image 126
Image 125
Sviatočný deň v knižnici Image 125
Image 124
Sviatočný deň v knižnici Image 124
Image 123
Sviatočný deň v knižnici Image 123
Image 122
Sviatočný deň v knižnici Image 122
Image 121
Sviatočný deň v knižnici Image 121
Image 120
Sviatočný deň v knižnici Image 120
Image 119
Sviatočný deň v knižnici Image 119
Image 118
Sviatočný deň v knižnici Image 118
Image 117
Sviatočný deň v knižnici Image 117
Image 116
Sviatočný deň v knižnici Image 116
Image 115
Sviatočný deň v knižnici Image 115
Image 114
Sviatočný deň v knižnici Image 114
Image 113
Sviatočný deň v knižnici Image 113
Image 112
Sviatočný deň v knižnici Image 112
Image 111
Sviatočný deň v knižnici Image 111
Image 110
Sviatočný deň v knižnici Image 110
Image 109
Sviatočný deň v knižnici Image 109
Image 108
Sviatočný deň v knižnici Image 108
Image 107
Sviatočný deň v knižnici Image 107
Image 106
Sviatočný deň v knižnici Image 106
Image 105
Sviatočný deň v knižnici Image 105
Image 104
Sviatočný deň v knižnici Image 104
Image 103
Sviatočný deň v knižnici Image 103
Image 102
Sviatočný deň v knižnici Image 102
Image 101
Sviatočný deň v knižnici Image 101
Image 168
Sviatočný deň v knižnici Image 168
Image 169
Sviatočný deň v knižnici Image 169
Image 170
Sviatočný deň v knižnici Image 170
Image 171
Sviatočný deň v knižnici Image 171
Image 172
Sviatočný deň v knižnici Image 172
Image 173
Sviatočný deň v knižnici Image 173
Image 174
Sviatočný deň v knižnici Image 174
Image 175
Sviatočný deň v knižnici Image 175
Image 176
Sviatočný deň v knižnici Image 176
Image 177
Sviatočný deň v knižnici Image 177
Image 178
Sviatočný deň v knižnici Image 178
Image 179
Sviatočný deň v knižnici Image 179
Image 180
Sviatočný deň v knižnici Image 180
Image 181
Sviatočný deň v knižnici Image 181
Image 182
Sviatočný deň v knižnici Image 182
Image 183
Sviatočný deň v knižnici Image 183
Image 184
Sviatočný deň v knižnici Image 184
Image 100
Sviatočný deň v knižnici Image 100
Image 099
Sviatočný deň v knižnici Image 099
Image 098
Sviatočný deň v knižnici Image 098
Image 097
Sviatočný deň v knižnici Image 097
Image 096
Sviatočný deň v knižnici Image 096
Image 095
Sviatočný deň v knižnici Image 095
Image 094
Sviatočný deň v knižnici Image 094
Image 093
Sviatočný deň v knižnici Image 093
Image 092
Sviatočný deň v knižnici Image 092
Image 091
Sviatočný deň v knižnici Image 091
Image 090
Sviatočný deň v knižnici Image 090
Image 089
Sviatočný deň v knižnici Image 089
Image 088
Sviatočný deň v knižnici Image 088
Image 087
Sviatočný deň v knižnici Image 087
Image 086
Sviatočný deň v knižnici Image 086
Image 085
Sviatočný deň v knižnici Image 085
Image 084
Sviatočný deň v knižnici Image 084
Image 083
Sviatočný deň v knižnici Image 083
Image 082
Sviatočný deň v knižnici Image 082
Image 081
Sviatočný deň v knižnici Image 081
Image 080
Sviatočný deň v knižnici Image 080
Image 079
Sviatočný deň v knižnici Image 079
Image 078
Sviatočný deň v knižnici Image 078
Image 077
Sviatočný deň v knižnici Image 077
Image 076
Sviatočný deň v knižnici Image 076
Image 075
Sviatočný deň v knižnici Image 075
Image 074
Sviatočný deň v knižnici Image 074
Image 073
Sviatočný deň v knižnici Image 073
Image 072
Sviatočný deň v knižnici Image 072
Image 071
Sviatočný deň v knižnici Image 071
Image 070
Sviatočný deň v knižnici Image 070
Image 069
Sviatočný deň v knižnici Image 069
Image 068
Sviatočný deň v knižnici Image 068
Image 067
Sviatočný deň v knižnici Image 067
Image 066
Sviatočný deň v knižnici Image 066
Image 065
Sviatočný deň v knižnici Image 065
Image 064
Sviatočný deň v knižnici Image 064
Image 063
Sviatočný deň v knižnici Image 063
Image 062
Sviatočný deň v knižnici Image 062
Image 061
Sviatočný deň v knižnici Image 061
Image 060
Sviatočný deň v knižnici Image 060
Image 059
Sviatočný deň v knižnici Image 059
Image 058
Sviatočný deň v knižnici Image 058
Image 057
Sviatočný deň v knižnici Image 057
Image 056
Sviatočný deň v knižnici Image 056
Image 055
Sviatočný deň v knižnici Image 055
Image 054
Sviatočný deň v knižnici Image 054
Image 053
Sviatočný deň v knižnici Image 053
Image 052
Sviatočný deň v knižnici Image 052
Image 051
Sviatočný deň v knižnici Image 051
Image 050
Sviatočný deň v knižnici Image 050
Image 049
Sviatočný deň v knižnici Image 049
Image 048
Sviatočný deň v knižnici Image 048
Image 047
Sviatočný deň v knižnici Image 047
Image 046
Sviatočný deň v knižnici Image 046
Image 045
Sviatočný deň v knižnici Image 045
Image 044
Sviatočný deň v knižnici Image 044
Image 043
Sviatočný deň v knižnici Image 043
Image 042
Sviatočný deň v knižnici Image 042
Image 041
Sviatočný deň v knižnici Image 041
Image 040
Sviatočný deň v knižnici Image 040
Image 039
Sviatočný deň v knižnici Image 039
Image 038
Sviatočný deň v knižnici Image 038
Image 037
Sviatočný deň v knižnici Image 037
Image 036
Sviatočný deň v knižnici Image 036
Image 035
Sviatočný deň v knižnici Image 035
Image 034
Sviatočný deň v knižnici Image 034
Image 033
Sviatočný deň v knižnici Image 033
Image 032
Sviatočný deň v knižnici Image 032
Image 031
Sviatočný deň v knižnici Image 031
Image 030
Sviatočný deň v knižnici Image 030
Image 029
Sviatočný deň v knižnici Image 029
Image 028
Sviatočný deň v knižnici Image 028
Image 027
Sviatočný deň v knižnici Image 027
Image 026
Sviatočný deň v knižnici Image 026
Image 025
Sviatočný deň v knižnici Image 025
Image 024
Sviatočný deň v knižnici Image 024
Image 023
Sviatočný deň v knižnici Image 023
Image 022
Sviatočný deň v knižnici Image 022
Image 021
Sviatočný deň v knižnici Image 021
Image 020
Sviatočný deň v knižnici Image 020
Image 019
Sviatočný deň v knižnici Image 019
Image 018
Sviatočný deň v knižnici Image 018
Image 017
Sviatočný deň v knižnici Image 017
Image 016
Sviatočný deň v knižnici Image 016
Image 015
Sviatočný deň v knižnici Image 015
Image 014
Sviatočný deň v knižnici Image 014
Image 013
Sviatočný deň v knižnici Image 013
Image 012
Sviatočný deň v knižnici Image 012
Image 011
Sviatočný deň v knižnici Image 011
Image 010
Sviatočný deň v knižnici Image 010
Image 009
Sviatočný deň v knižnici Image 009
Image 008
Sviatočný deň v knižnici Image 008
Image 007
Sviatočný deň v knižnici Image 007
Image 006
Sviatočný deň v knižnici Image 006
Image 005
Sviatočný deň v knižnici Image 005
Image 004
Sviatočný deň v knižnici Image 004
Image 003
Sviatočný deň v knižnici Image 003
Image 002
Sviatočný deň v knižnici Image 002
Image 001
Sviatočný deň v knižnici Image 001
 
 

 Komentáre