Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Oznam

  Oznam

  Ochrana knižničného fondu RFID single systémom BBSK - Novohradská knižnica, v grantovej výzve Fondu na podporu umenia na rok 2018 získala finančné prostriedky na nákup RFID – ochranného rádiofrekvenčného systému na ochranu knižničného fondu oddelenia náučnej literatúry.

  Čítať ďalej...

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Rekonštrukcia oddelenia beletrie, časť detektívok/Aktualizácia knižnično-informačného systému Clavius/Nákup akvizície, doplnenie knižničného fondu/Rekonštrukcia „II. etapa“ zníženie, zateplenie stropu na II. nadzemnom podlaží budovy/Nákup akvizície (582 kn.j.)/Nákup výpočtovej techniky (5PC)

  Čítať ďalej...

 • Čitárik 2018/01
 • Čitárik 2017/02

Načítavanie...Na deviatom ročníku súťaže sa zúčastnilo 124 súťažiacich, ktorí zaslali spolu 225 prác. Odborná porota v zložení Klára Volentová, Mgr. Gabriela Kulichová a Mgr. Martin Dzúr ocenila 21 súťažiacich. Práce boli rozdelené do troch kategórií: základné školy, stredné školy a dospelí - poézia a próza.

 

Okrem toho boli udelené tri špeciálne ceny: Cena primátorky (za inovačný a tvorivý prístup), Cena riaditeľky Domu Matice Slovenskej v Lučenci (za udržiavanie slovenského jazyka a tradícií v srbskej Kovačici), Cena riaditeľky Novohradskej knižnice (za nekonvenčný prístup v tvorbe). Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 19. novembra v obradnej sieni Mestského úradu v Lučenci. Krásnu atmosféru doplnili žiaci Základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici. Niektoré z ocenených prác predniesol Matej Gajdoš - študent Gymnázia B.S.Timravy.