Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 20.4.2012 sa o 9.00 hod. a 11.00 hod. na oddelení náučnej literatúry uskutočnila beseda s pedagógom, astronómom Doc. PhDr. Pavlom Paľušom, CSc. Popri zaujímavom rozprávaní o svojom živote a práci nám predstavil svoju novú publikáciu „Dotyky s vesmírom“, súčasťou ktorej bola aj prezentácia formou DVD – vesmír. Besedy sa zúčastnili žiaci zo základnej školy na Vajanského ulici v Lučenci a študenti z Gymnázia B.S. Timravy v Lučenci.

 
 

 Komentáre