Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Nákup akvizície knižničných jednotiek v hodnote 7 000 €

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...NKLC v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči ponúka služby nevidiacim a zrakovo postihnutým.

 

 • zvukové knihy na audiokazetách (krásnu literatúru pre mládež a dospelých)
  • požičiavajú sa absenčne mimo budovy knižnice) 
  • výmenné súbory titulov sa pravidelne vymieňajú
 • zvukové náučné knihy na formáte DAISY na CD
  • na základe požiadavky pre používateľa objedná knižnica z SNK v Levoči
  • požičiavajú sa len prezenčne (v priestoroch knižnice) na špeciálnom prehrávači
 • požičiavanie aj registrácia za používateľa sú bezplatné
 • zvukové knihy sa požičiavajú na Oddelení beletrie NKLC