Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Aj Novohradská knižnica v Lučenci sa zúčastnila 13. ročníka celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ s názvom „Knižnice pre všetkých.“ Toto podujatie trvalo od 26.03.2012 do 01.04.2012. V našej knižnici sme pripravili na oddelení náučnej literatúry výstavu prác. Túto výstavu okrem individuálnych návštevníkov knižnice navštevovali aj deti, ktoré sa ako kolektívy zúčastnili na nižšie uvedených podujatiach. V prvý deň – 26. 03.- sme zasvätili „ H. Ch. Andersenovi a jeho kolegom“- vlastne rozprávke, rozprávkárom a ich interpretom. O známych aj menej známych autoroch rozprávok sme sa rozprávali a čítali si ich diela. No nielen v tento deň v našom oddelení pre deti a „rozprávkovej izbičke“ ožívali postavičky rozprávok. Stodvadsaťtri detí so svojimi pedagógmi načúvali a besedovali o rozprávkach a autoroch. Dvadsiateho siedmeho marca 56 detí a pedagógov oživovalo fantazijné príbehy. Bolo veselo, lebo sme sa spolu snažili trochu pokritizovať režisérov a scenáristov, trikových odborníkov, no aj hercov, ktorí vynikajúco aj menej šťastne pretlmočili slová spisovateľov do filmovej podoby. Hľadali sme rozdiely i chýbajúce alebo úplne nové- doplnené obrazy knižných predlôh. Dvadsiateho ôsmeho marca sme sa venovali ďalším tvorcom detských kníh- ilustrátorom. Deti sa svorne zhodli na tom, že bez krásnych obrázkov by máloktorá kniha bola úplná a zaujímavejšia. Deti materských škôl si knihy bez obrázkov ani nevedeli predstaviť. Tak sme porovnávali „najkrajšie slovenské rozprávky“ s ilustráciami , aj bez nich. Deťom sa páčili aj kresby klasikov : M. Benku, Ľ. Fullu, D. Kállaya, ale viac ocenili ilustrátorov nových- P. Šútovca, M. Regitka, V. Csibu. P. Pinku, L. Paľa, Ľ. Suchalovú, ktorým viac rozumeli. Dvadsiateho deviateho marca nás mali navštíviť dve zaujímavé dámy- no nakoniec prišli až 30. marca na vyhodnotenie celoročnej súťaže o najlepšieho čitateľa a čitateľku knižnice. Keďže nás mala v tento deň navštívíť členka Rádu fantasy, znova sme sa s deťmi venovali tejto téme. A nakoniec prišiel dlho očakávaný tridsiaty marec. Už siedmy krát sme sa zapojili teraz už do celoslovenskej akcie „ Noc s Andersenom“. No v našej knižnici tomuto predchádzalo slávnostné vyhlásenie „ Kráľa a kráľovnej čitetateľov“. Keď Andrejovi a Deniske pani riaditeľka nasadila kráľovské koruny, členka Rádu fantasy Martina Pilcerová ich pasovala svojim veľkým mečom. Malý kráľovský dvor dopĺňala stredoveká lukostrelkyňa Katarína Sojková so svojimi deťmi. Svojich pätnásť minút slávy si deti vychutnali- veď ich snímala aj kamera, a cvakali spúšte fotoaparátov a mobilov. Celé to všetko podfarbovali melódiou a fanfárami deti základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici pod vedením Zuzany Garajovej. Po krátkej prestávke sa do rozprávania o živote , práci i odievaní pustila lukostrelkyňa a predviedla nám na dvore streľbu z luku. Svoje rozprávanie o stredoveku doplnila obrázkami. Ktoré sa vynímali na stene izbičky, kde sa celý večer odohrával. Potom sa k slovu dostala ilustrátorka Martina Pilcerová. Porozprávala deťom o svojej tvorbe tu, i za „ Veľkou Mlákou“ a ukázala im rytierske brnenie, veľký meč, malú dýku, volský rok, drôtenú košeľu, vážiacu 15 kg. Bol to veľký zážitok nielen pre deti ale aj ich rodičov a nás knihovníkov. Po prestávke na občerstvenie sa slová ujal mladý nádejný herec Lukáš Pelč, ktorého deti hneď spoznali z reklám v televízii. No on im prečítal Andersenovu rozprávku „ Bábkar“, a porozprával deťom o škole a živote vysokoškoláka. Po izbičke sa rozliehal veselý smiech a spev malých spáčov. Keď sa deň prehupúol do večera, ako predposledný hosť k nám z Trebeľoviec zavítala pani Daniela Šuleková- bábkarka. O tom , ako a z čoho vyrába veľmi pekné a zaujímavé bábky nám pútavo zaujímavo porozprávala, pričom si deti mohli bábky princezien a zvieratiek aj ohmatať. Keď už večer hodne pokročil, a rovno zo súťaže v Nitre k nám zavítali dvaja muži- otec a syn- otec tréner, a bývalý boxer a jeho syn , a tiež úspešný reprezentant v juniorskom boxe. Deti si vypočuli , čo to znamená byť juniorským majstrom slovenskej republiky, a bzť držiteľom aj iných ocenení. Uvedomili sme si, že za tým všetkým je veľa , veľa driny, sebaodriekania a disciplíny. Človek sa majstrom nenarodí. Pán Drahomír Zöld nám porozprával aj o svojom staršom synovi Davidovi, ktorý bol práve vtedy na boxerskej súťaži. S Tomášom si deti ja zaboxovali a „otec“ Box Teamu Lučenec vyzval deti , nech prídu a skúsia aj oni tento aj keď tvrdý , no podľa jeho slov pekný šport. Keď večer odovzdával vládu noci, ešte sme si všetci spáči, aj vytrvalci, pozreli powerpointovú prezentáciu o H. Ch. Andersenovi. Z úst pani riaditeľky si následne vypočuli skrátené verzie jeho najznámejších rozprávok a dozvedeli sa aj mnohé z jeho života. A to boli vlastne „nočníčky“ , keďže večerníčky deti pozerajú ešte o hodne skôr. Pre niektoré deti bol pomyslený zvonček na konci signálom zobrať zubnú kefku, astu a odobrať sa do ríše fantázie , rozprávok a sníčkov. No hoci sa už začínal tridsiaty prvý marec, deti si na galérii ešte dlho šemotili o zážitkoch a postrehoch. Dvanásť spáčov si rodičia prišli vyzdvihnúť okolo ôsmej hodiny ráno.

 
 

 Komentáre