Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Nákup akvizície knižničných jednotiek v hodnote 7 000 €

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...Knižnica poskytuje a sprostredkuje aj ďalšie knižničné, bibliografické, informačné, vzdelávacie a metodické služby.

 • informácie o primárnych a sekundárnych informačných prameňoch, o poskytovaných službách - osobne, telefonicky, e-mailovou poštou, službou „Spýtajte sa knižnice“ na webovej stránke NKLC
 • rešeršné služby (príloha 1)
 • konzultácie k problematike knižničnej práce
 • exkurzie a prednášky, hodiny informatickej výchovy detí a študujúcej mládeže
 • konzultácie pri vyhľadávaní v on-line katalógu a iných databázach
 • zhotovenie kópie časti dokumentu knižnice na požiadanie používateľa pre vlastné účely

Zdravotne postihnutým môže knižnica na požiadanie zabezpečiť rozvoz knižničných dokumentov domov.

 

VÝŇATOK

 

PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

8. Iné služby

 

Písomné, faktografické a referenčné informácie

 • jednotlivo za kus, prípadne aj podľa rozsahu strán 1,00 €