Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 10.4.2012 sa v Novohradskej knižnici na Oddelení náučnej literatúry uskutočnilo stretnutie s odborníkom Ľubomírom Bútom. Jeho hlavnou myšlienkou je, aby záhrada bola atraktívna počas celého roka. Snaha priniesť do našich zemepisných podmienok nádych tropických a stredomorských záhrad prináša výsledok overovaním prežitia exotických rastlín i v našich klimatických podmienkach. Ukážky rôznych druhov banánovníkov, bambusov, stálozelených magnólií, pestovanie paliem, ako i nádherných menej známych rastlín a kvetov podnietili veľký záujem širokej verejnosti o danú tému, zvlášť v týchto jarných dňoch skrášľovania svojho prostredia. Ľubomír Bút žije v Bratislave, avšak pochádza z nášho regiónu, z obce Ľuboreč. Teoretické vedomosti získal i štúdiom množstva odbornej literatúry zo záhradkárskou a zemepisnou problematikou. V Novohradskej knižnici môžeme našim čitateľom poskytnúť literatúru z uvedených oblastí.

 
 

 Komentáre