Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 23. marca 2012 sa v študovni a čitárni krajskej knižnice uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2012, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene pod záštitou predsedu BBSK. Pamätné listy a finančné ocenenie odovzdal 10 zástupcom knižníc kraja, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ing. Vladimír Maňka. Medzi ocenenými boli aj knihovníčky, dlhoročné zamestnankyne knižnice, pani Zora Nagyová, bibliografka a pani Klára Volentová, knihovníčka oddelenia detí NKLC.

 
 

 Komentáre