Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

 • Verejné obstarávanie

  Verejné obstarávanie

  Rekonštrukcia strechy nad objektom Novohradskej knižnice, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec – II. Etapa.

  Čítať ďalej...

 • Oznam

  Oznam

  S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja boli v novohradskej knižnici realizované: Nákup akvizície knižničných jednotiek v hodnote 7 000 €

  Čítať ďalej...

 • Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Les ukrytý v knihe aj v Novohradskej knižnici

  Národné lesnícke centrum Zvolen, v spolupráci s partnermi, pripravilo už deviaty ročník celoslovenskej kampane „LES UKRYTÝ V KNIHE“, ktorá chce tohto roku upriamiť pozornosť na Lesy a vzdelávanie, čo je témou Medzinárodného dňa lesov – 21. marca 2019. Aj tento rok si kampaň dáva za cieľ priblížiť deťom les prostredníctvom kníh, poukázať na význam lesa a stromov ako nositeľov odkazu generáciám o trvalo udržateľnom hospodárení v lesoch, o ochrane lesa, prírody a životného štýlu. V období trvania kampane, t. j. od 1. apríla do 15. mája 2019, knižnice zintenzívnia vzájomnú spoluprácu s čitateľmi a pripravia zaujímavé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutia s lesníkmi, besedy, premietanie filmov a ďalšie tvorivé činnosti súvisiace s lesmi a vzdelávaním.

 • Literárny Lučenec 2019

  Literárny Lučenec 2019

  Propozície v rámci XIII. Ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe

  Čítať ďalej...

 • Knižnica pre mládež

  Knižnica pre mládež

 • Brána príbehov dokorán

  Brána príbehov dokorán

 • Čitárik 2018/01

Načítavanie...Používateľ s platným čitateľským preukazom má právo vyhľadávať si informácie potrebné na vzdelávacie a relaxačné účely na určenom študijnom mieste v internetovej časti verejného internetu oddelení.

Nie je povolené:

 • prezeranie web stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú a náboženskú neznášanlivosť, pornografiu, pedofíliu, fašizmus
 • sťahovanie filmov, hudby alebo iného obsahu, ktorým by došlo k porušeniu autorských práv
 • prestavovanie a konfigurácia PC

Používateľ tejto služby by mal mať aspoň základné znalosti s PC.

K vytlačeniu potrebných informácií slúži textový a tabuľkový editor. Vytlačenie informácií z internetových stránok, textových a tabuľkových editorov a obrázkov sa považuje za platenú službu v zmysle Cenníka NKLC (príloha 1). Čas prezerania a štúdia internetových stránok je stanovený na jednu hodinu pre členov s platným čitateľským preukazom, max. 30 minút pre deti a nečlenov knižnice po zaplatení jednorazového poplatku. Ak sú študijné miesta obsadené, používateľ môže požiadať o rezerváciu. V knižnici je možné pripojenie k bezdrôtovej sieti knižnice prostredníctvom vlastných prenosných zariadení používateľov. Pri použití WIFI pripojenia sa vyžaduje autentifikácia používateľa menom a heslom, ktoré používateľovi poskytnú zamestnanci knižnice. Používateľ je povinný riadiť sa pokynmi zamestnanca knižnice, ktorý môže pri nedodržaní pokynov a pravidiel využívania internetových služieb, okamžite zrušiť využívanie služby, resp. po opakovaní porušení zo strany používateľa, zakázať na stanovený čas jeho prístup k verejnému internetu.

 

 

VÝŇATOK

 

PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

6. Internetové služby

 

Pre členov knižnice je prístup poskytovaný bezplatne ako súčasť členstva

 • poplatok pre členov za nadčas (bod 9.6): 1,00 €
 • jednorazový denný poplatok pre nečlenov: 1,00 €

 

Tlač

 • jednostranne (A4) 0,20 €
 • obojstranne (A4) 0,30 €