Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 21.3.2012 sa uskutočnilo podujatie v rámci Marca mesiaca knihy, stretnutie s členmi Jednoty dôchodcov v Lučenci. Pripomenuli sme si dôležitosť čítania a neustáleho záujmu o dianie okolo seba. Poskytnuté informácie o činnosti Novohradskej knižnice v Lučenci, službách, jednotlivých oddeleniach, ako i uskutočnených a plánovaných podujatiach boli zo strany seniorov prijaté veľmi ústretovo a so záujmom. Pripravená výstavka odbornej i krásnej literatúry sa stala spestrením celého podujatia, ako i možnosťou stretnúť sa v knižnici pri mnohých zaujímavých knižných tituloch. Za milé prijatie členmi Jednoty dôchodcov v Lučenci a umožnenie sprostredkovania hodnôt ukrytých v knihách ďakujeme.

 
 

 Komentáre