Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Marec - mesiac knihy je obdobím pripomínania si významu čítania a informovanosti v oveľa väčšom rozsahu, ako po iné mesiace. Okrem organizovania zaujímavých besied so spisovateľmi, či rôznych podujatí s deťmi materských škôl, ako i žiakmi základných i stredných škôl o význame literatúry, sme sa rozhodli opäť pozvať do Novohradskej knižnice v Lučenci vzácneho hosťa – Rudolfa Kooijmana. Stretnutia s Rudolfom zanechajú v nás všetkých zážitok, ktorý je o to pútavejší, že jeho rozprávanie o živote v Holandsku je na základe jeho života v tejto krajine. Rudolf Kooijman je totiž Holanďan, ktorý už niekoľko rokov žije v Lučenci. Dňa 16.3.2012 sa s ním na Oddelení náučnej literatúry stretli študenti 2. ročníka Gymnázia B.S. Timravy v Lučenci, aby sa od neho dozvedeli zaujímavosti z jeho rodnej krajiny. Okrem geografických zvláštností, ktoré zaujímali študentov i pedagógov, malo stretnutie veľký ohlas i v rámci mnohých iných rôznorodých otázok – šport, kultúra, tradičné znaky krajiny, sociálny systém, školstvo... Holandsko je krajina, ktorá na základe rozprávania nášho hosťa vzbudila u študentov záujem ďalšieho spoznávania. Dúfame, že i prostredníctvom takýchto stretnutí môžme študentom sprostredkovať ďalšie zaujímavé možnosti spoznávania iných kultúr a spôsobu života. Vzhľadom k priaznivým ohlasom zo strany študentov i pedagógov veríme, že sa s Rudolfom Kooijmanom opäť niekedy stretneme a jeho zaujímavé rozprávanie priblížime i ďalším.

 
 

 Komentáre