Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 24.2.2012 sa v Novohradskej knižnici v Lučenci uskutočnila prednáška zameraná na ochranu prírody s názvom „Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina“ s pani Ing. Evou Belanovou zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Prednášky sa zúčastnili žiaci zo Súkromného gymnázia, Základnej školy Vajanského ul. a Základnej školy Kubínyiho ul. v Lučenci. Prednáška bola veľmi zaujímavá a žiaci sa zapojili aj do eko hier, ktoré pre ne pripravila pani Belanová.

(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Prednáška s Ing. Evou Belanovou (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
 
 

 Komentáre