Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V stredu 20.6.2018 zorganizovala Novohradská knižnica besedy so spisovateľkou Kristínou Baluchovou. V tento krásny, slnečný deň sme sa so spisovateľkou Kristínou Baluchovou stretli s deťmi ZŠ na ul. Haličskej 7, na besede o jej novej knihe - Kapitán Padák a pašerácka spojka. Čakalo nás milé privítanie pedagógov aj detí, ktoré so záujmom počúvali úryvok z knihy. Súčasťou besedy bola aj malá autogramiáda a nespočetne veľa zvedavých otázok. V mene NKLC ďakujeme vedeniu školy a p.učiteľke V. Tóthovej za dobrú organizáciu besedy. Naša druhá zastávka viedla do „Novohradskej izby“- ZŠ ul.Vajanského 47, kde nás už netrpezlivo čakali žiaci prvého stupňa. Po krátkom predstavení nášho hosťa sa deti započúvali do príbehu kapitána Padáka a jeho priateľov. Do čítania sa v oboch školách zapojili deti aj s autentickou rekvizitou- kapitánskou čiapkou. Za príjemnú atmosféru a milé prijatie sa aj v tomto prípade chceme poďakovať pani riaditeľke a p. učiteľkám Schullerovej, Grendovej a Vrbiniakovej.

Image 001
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 001
Image 002
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 002
Image 003
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 003
Image 004
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 004
Image 005
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 005
Image 006
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 006
Image 007
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 007
Image 008
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 008
Image 009
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 009
Image 010
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 010
Image 011
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 011
Image 012
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 012
Image 013
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 013
Image 014
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 014
Image 015
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 015
Image 016
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 016
Image 017
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 017
Image 018
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 018
Image 019
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 019
Image 020
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 020
Image 021
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 021
Image 022
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 022
Image 023
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 023
Image 024
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 024
Image 025
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 025
Image 026
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 026
Image 027
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 027
Image 028
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 028
Image 029
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 029
Image 030
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 030
Image 031
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 031
Image 032
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 032
Image 033
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 033
Image 034
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 034
Image 035
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 035
Image 036
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 036
Image 037
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 037
Image 038
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 038
Image 039
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 039
Image 040
Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou Image 040
 
 

 Komentáre