Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Akcia „Celé Slovensko číta deťom“, sa konala v Novohradskej knižnici na oddelení náučnej literatúry dňa 05.06.2018 od 9,00 hod. Hostia čítania- PhDr. Daša Filčíková –riaditeľka Novohradskej knižnice,PhDr. Lenka Hricová-riaditeľka Spojenej školy internátnej v Lučenci, Mgr.art- Eva Srníková- pracovníčka Novohradského osvetového strediska a Eva Csáková- amatérska herečka. Vyšehrad číta deťom. Krásna myšlienka, ktorá spojila v Novohradskej knižnici rôzne kultúry a hlavne jazyky. Projekt ktorý je venovaný propagácii detskej literatúry V4, sme v našej Novohradskej knižnici spestrili čítaním jednej rozprávky, v štyroch rôznych jazykoch krajín V4. Deti si vypočuli celú rozprávku Kocúra v čižmách v slovenskom jazyku a následne im naši hostia čítali úryvky v českom, poľskom a maďarskom jazyku. Bolo zábavné sledovať reakcie detí keď textu nerozumeli, ale ešte viac ak im pripadali slová v iných jazykoch smiešne. Porovnali si ako znie Kocúr v čižmách po poľsky - Kot w butach, alebo česky- Kocour v botách a v maďarčine Csizmás kandúr. Naši hostia porozprávali o svojich obľúbených knihách z detstva a zároveň vysvetlili akú spojitosť majú s cudzím jazykom v ktorom rozprávku čítali. Stretnutie s deťmi sme ukončili prezentáciou kníh autorov V4, ktorých diela boli preložené do slovenského jazyka.

 
 

 Komentáre