Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Deti zo základnej školy na ul. Vajanského pod vedením pani učiteľky Leicherovej zasadili v areáli knižnice Strom slobody-lipu, ktorú vyzdobili svojimi odkazmi pre lepšiu republiku.

 
 

 Komentáre