Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V mestskom parku sa uskutočnilo podujatie s pestrým programom, ktorý zabezpečili sokoliari z Mojína, lesní pedagógovia, študenti z PaSA a pracovníci Novohradskej knižnice.

Image 075
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 075
Image 074
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 074
Image 073
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 073
Image 072
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 072
Image 071
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 071
Image 070
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 070
Image 069
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 069
Image 068
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 068
Image 067
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 067
Image 066
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 066
Image 065
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 065
Image 064
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 064
Image 063
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 063
Image 062
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 062
Image 061
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 061
Image 060
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 060
Image 059
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 059
Image 058
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 058
Image 057
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 057
Image 056
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 056
Image 055
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 055
Image 054
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 054
Image 053
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 053
Image 052
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 052
Image 051
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 051
Image 050
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 050
Image 049
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 049
Image 048
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 048
Image 047
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 047
Image 046
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 046
Image 045
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 045
Image 044
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 044
Image 043
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 043
Image 042
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 042
Image 041
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 041
Image 040
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 040
Image 039
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 039
Image 038
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 038
Image 037
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 037
Image 036
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 036
Image 035
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 035
Image 034
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 034
Image 033
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 033
Image 032
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 032
Image 031
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 031
Image 030
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 030
Image 029
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 029
Image 028
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 028
Image 027
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 027
Image 026
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 026
Image 025
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 025
Image 024
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 024
Image 023
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 023
Image 022
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 022
Image 021
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 021
Image 020
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 020
Image 019
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 019
Image 018
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 018
Image 017
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 017
Image 016
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 016
Image 015
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 015
Image 014
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 014
Image 013
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 013
Image 012
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 012
Image 011
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 011
Image 010
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 010
Image 009
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 009
Image 008
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 008
Image 007
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 007
Image 006
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 006
Image 005
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 005
Image 004
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 004
Image 003
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 003
Image 002
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 002
Image 001
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 001
Image 076
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 076
Image 077
Les ukrytý v knihe v mestskom parku Image 077
 
 

 Komentáre