Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...13. ročník Noci s Andersenom: malí spáči si pozreli dramatizáciu rozprávky „Laktibrada“ v podaní žiakov SZUŠ na Novohradskej ul. v Lučenci pod vedením Zuzky Garajovej, vypočuli si, ako sa žije s handicapom slabozrakosti, mohli si vyskúšať písací stroj na Braileovo písmo pod vedením p. Oláhovej a p. Paučovej. Navštívili nás dve krásne boxerky Katka a Jerry a spolu so svojimi majiteľmi manželmi Telekovcami predviedli, čo sa naučili v škole Agility: aportovať, chodiť za cvičiteľkou a počúvať všetky povely. Pripomenuli sme si štyri významné výročia: 180. rokov od prvého vydania „Statočného cínového vojačika“, 100. výročie ČSR, 90. rokov „Povídaní o pejskovi a kočičce“ a 80. rokov „Rychlých šípů“ J. Foglara. Zaspievali si pesničku „Lichožrouti“, zahrali rôzne hry týkajúce sa postavičiek a názvov rozprávkových kníh. Vyrobili si vtipné autoportréty. A pred spaním prišiel aj Andersen a prečítal obľúbenú rozprávku „Cisárove nové šaty“.

Image 097
Noc s Andersenom (2018) Image 097
Image 096
Noc s Andersenom (2018) Image 096
Image 095
Noc s Andersenom (2018) Image 095
Image 094
Noc s Andersenom (2018) Image 094
Image 093
Noc s Andersenom (2018) Image 093
Image 092
Noc s Andersenom (2018) Image 092
Image 091
Noc s Andersenom (2018) Image 091
Image 090
Noc s Andersenom (2018) Image 090
Image 089
Noc s Andersenom (2018) Image 089
Image 088
Noc s Andersenom (2018) Image 088
Image 087
Noc s Andersenom (2018) Image 087
Image 086
Noc s Andersenom (2018) Image 086
Image 085
Noc s Andersenom (2018) Image 085
Image 084
Noc s Andersenom (2018) Image 084
Image 083
Noc s Andersenom (2018) Image 083
Image 082
Noc s Andersenom (2018) Image 082
Image 081
Noc s Andersenom (2018) Image 081
Image 080
Noc s Andersenom (2018) Image 080
Image 079
Noc s Andersenom (2018) Image 079
Image 078
Noc s Andersenom (2018) Image 078
Image 077
Noc s Andersenom (2018) Image 077
Image 076
Noc s Andersenom (2018) Image 076
Image 075
Noc s Andersenom (2018) Image 075
Image 074
Noc s Andersenom (2018) Image 074
Image 073
Noc s Andersenom (2018) Image 073
Image 072
Noc s Andersenom (2018) Image 072
Image 071
Noc s Andersenom (2018) Image 071
Image 070
Noc s Andersenom (2018) Image 070
Image 069
Noc s Andersenom (2018) Image 069
Image 068
Noc s Andersenom (2018) Image 068
Image 067
Noc s Andersenom (2018) Image 067
Image 066
Noc s Andersenom (2018) Image 066
Image 065
Noc s Andersenom (2018) Image 065
Image 064
Noc s Andersenom (2018) Image 064
Image 063
Noc s Andersenom (2018) Image 063
Image 062
Noc s Andersenom (2018) Image 062
Image 061
Noc s Andersenom (2018) Image 061
Image 060
Noc s Andersenom (2018) Image 060
Image 059
Noc s Andersenom (2018) Image 059
Image 058
Noc s Andersenom (2018) Image 058
Image 057
Noc s Andersenom (2018) Image 057
Image 056
Noc s Andersenom (2018) Image 056
Image 055
Noc s Andersenom (2018) Image 055
Image 054
Noc s Andersenom (2018) Image 054
Image 053
Noc s Andersenom (2018) Image 053
Image 052
Noc s Andersenom (2018) Image 052
Image 051
Noc s Andersenom (2018) Image 051
Image 050
Noc s Andersenom (2018) Image 050
Image 049
Noc s Andersenom (2018) Image 049
Image 048
Noc s Andersenom (2018) Image 048
Image 047
Noc s Andersenom (2018) Image 047
Image 046
Noc s Andersenom (2018) Image 046
Image 045
Noc s Andersenom (2018) Image 045
Image 044
Noc s Andersenom (2018) Image 044
Image 043
Noc s Andersenom (2018) Image 043
Image 042
Noc s Andersenom (2018) Image 042
Image 041
Noc s Andersenom (2018) Image 041
Image 040
Noc s Andersenom (2018) Image 040
Image 039
Noc s Andersenom (2018) Image 039
Image 038
Noc s Andersenom (2018) Image 038
Image 037
Noc s Andersenom (2018) Image 037
Image 036
Noc s Andersenom (2018) Image 036
Image 035
Noc s Andersenom (2018) Image 035
Image 034
Noc s Andersenom (2018) Image 034
Image 033
Noc s Andersenom (2018) Image 033
Image 032
Noc s Andersenom (2018) Image 032
Image 031
Noc s Andersenom (2018) Image 031
Image 030
Noc s Andersenom (2018) Image 030
Image 029
Noc s Andersenom (2018) Image 029
Image 028
Noc s Andersenom (2018) Image 028
Image 027
Noc s Andersenom (2018) Image 027
Image 026
Noc s Andersenom (2018) Image 026
Image 025
Noc s Andersenom (2018) Image 025
Image 024
Noc s Andersenom (2018) Image 024
Image 023
Noc s Andersenom (2018) Image 023
Image 022
Noc s Andersenom (2018) Image 022
Image 021
Noc s Andersenom (2018) Image 021
Image 020
Noc s Andersenom (2018) Image 020
Image 019
Noc s Andersenom (2018) Image 019
Image 018
Noc s Andersenom (2018) Image 018
Image 017
Noc s Andersenom (2018) Image 017
Image 016
Noc s Andersenom (2018) Image 016
Image 015
Noc s Andersenom (2018) Image 015
Image 014
Noc s Andersenom (2018) Image 014
Image 013
Noc s Andersenom (2018) Image 013
Image 012
Noc s Andersenom (2018) Image 012
Image 011
Noc s Andersenom (2018) Image 011
Image 010
Noc s Andersenom (2018) Image 010
Image 009
Noc s Andersenom (2018) Image 009
Image 008
Noc s Andersenom (2018) Image 008
Image 007
Noc s Andersenom (2018) Image 007
Image 006
Noc s Andersenom (2018) Image 006
Image 005
Noc s Andersenom (2018) Image 005
Image 004
Noc s Andersenom (2018) Image 004
Image 003
Noc s Andersenom (2018) Image 003
Image 002
Noc s Andersenom (2018) Image 002
Image 001
Noc s Andersenom (2018) Image 001
Image 098
Noc s Andersenom (2018) Image 098
Image 099
Noc s Andersenom (2018) Image 099
 
 

 Komentáre