Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Prednáška v rámci Týždňa slovenských knižníc. RNDr. Ján Aláč je dokumentátor, vedúci oddelenia dokumentácie a správy zbierok, zástupca riaditeľky Gemersko - malohonského múzea v Rimavskej Sobote

Priebeh štúdia:
1999 – 2004: environmentálna ekológia; ekomuzeológia, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2007 – 2011: sociálna filozofia, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2009: rigorózna skúška v odbore environmentálny manažment Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Priebeh zamestnaní:
2004 – 2005: Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň
2006 a súčasnosť: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Umeleckým vstupom bola Cirkevná ZUŠ v Lučenci pod vedením: Gabriel Nagy a František Mihály, žiaci Kristián Tanóczky a Mária Šprláková

 
 

 Komentáre