Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 22.novembra 2017, sa konalo slávnostné vyhodnotenie XI. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Lučenec 2017“. Tentoraz sme sa zišli v historickej budove Radnice na ulici Dr. Herza. Po krátkom kultúrnom programe o ktorý sa postarali žiaci SZUŠ n.o. na Novohradskej ulici 2, príhovoroch riaditeľky PhDr. Mgr. Daši Filčíkovej a primátorky PhDr. Alexandry Pivkovej si víťazi jednotlivých kategórií prevzali diplomy a vecné ceny. Sťažilo sa v troch vekových kategóriách prózy aj poézii. Okrem toho porota v zložení: Klára Volentová, Mgr. Gabriela Kulichová a Mgr. Martin Dzúr PhD., udelila tri mimoriadne ceny: cenu primátorky mesta Lučenec , cenu riaditeľky Domu Matice slovenskej a cenu riaditeľky Novohradskej knižnice-spolu 21 cien. Súťažilo 153 súťažiacich, zaslaných bolo 313 prác a ocenili sme 20 súťažiacich. Bol vydaný zborník ocenených prác. Spoluorganizátori boli: Slovenská asociácia knižníc, Mesto Lučenec, Dom Matice slovenskej Lučenec.

 

Sponzori: Kníhkupectvo Dováľ a Kníhkupectvo Golem.

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia.

Image 064
Literárny Lučenec (2017) Image 064
Image 063
Literárny Lučenec (2017) Image 063
Image 062
Literárny Lučenec (2017) Image 062
Image 061
Literárny Lučenec (2017) Image 061
Image 060
Literárny Lučenec (2017) Image 060
Image 059
Literárny Lučenec (2017) Image 059
Image 058
Literárny Lučenec (2017) Image 058
Image 057
Literárny Lučenec (2017) Image 057
Image 056
Literárny Lučenec (2017) Image 056
Image 055
Literárny Lučenec (2017) Image 055
Image 054
Literárny Lučenec (2017) Image 054
Image 053
Literárny Lučenec (2017) Image 053
Image 052
Literárny Lučenec (2017) Image 052
Image 051
Literárny Lučenec (2017) Image 051
Image 050
Literárny Lučenec (2017) Image 050
Image 049
Literárny Lučenec (2017) Image 049
Image 048
Literárny Lučenec (2017) Image 048
Image 047
Literárny Lučenec (2017) Image 047
Image 046
Literárny Lučenec (2017) Image 046
Image 045
Literárny Lučenec (2017) Image 045
Image 044
Literárny Lučenec (2017) Image 044
Image 043
Literárny Lučenec (2017) Image 043
Image 042
Literárny Lučenec (2017) Image 042
Image 041
Literárny Lučenec (2017) Image 041
Image 040
Literárny Lučenec (2017) Image 040
Image 039
Literárny Lučenec (2017) Image 039
Image 038
Literárny Lučenec (2017) Image 038
Image 037
Literárny Lučenec (2017) Image 037
Image 036
Literárny Lučenec (2017) Image 036
Image 035
Literárny Lučenec (2017) Image 035
Image 034
Literárny Lučenec (2017) Image 034
Image 033
Literárny Lučenec (2017) Image 033
Image 032
Literárny Lučenec (2017) Image 032
Image 031
Literárny Lučenec (2017) Image 031
Image 030
Literárny Lučenec (2017) Image 030
Image 029
Literárny Lučenec (2017) Image 029
Image 028
Literárny Lučenec (2017) Image 028
Image 027
Literárny Lučenec (2017) Image 027
Image 026
Literárny Lučenec (2017) Image 026
Image 025
Literárny Lučenec (2017) Image 025
Image 024
Literárny Lučenec (2017) Image 024
Image 023
Literárny Lučenec (2017) Image 023
Image 022
Literárny Lučenec (2017) Image 022
Image 021
Literárny Lučenec (2017) Image 021
Image 020
Literárny Lučenec (2017) Image 020
Image 019
Literárny Lučenec (2017) Image 019
Image 018
Literárny Lučenec (2017) Image 018
Image 017
Literárny Lučenec (2017) Image 017
Image 016
Literárny Lučenec (2017) Image 016
Image 015
Literárny Lučenec (2017) Image 015
Image 014
Literárny Lučenec (2017) Image 014
Image 013
Literárny Lučenec (2017) Image 013
Image 012
Literárny Lučenec (2017) Image 012
Image 011
Literárny Lučenec (2017) Image 011
Image 010
Literárny Lučenec (2017) Image 010
Image 009
Literárny Lučenec (2017) Image 009
Image 008
Literárny Lučenec (2017) Image 008
Image 007
Literárny Lučenec (2017) Image 007
Image 006
Literárny Lučenec (2017) Image 006
Image 005
Literárny Lučenec (2017) Image 005
Image 004
Literárny Lučenec (2017) Image 004
Image 003
Literárny Lučenec (2017) Image 003
Image 002
Literárny Lučenec (2017) Image 002
Image 001
Literárny Lučenec (2017) Image 001
Image 065
Literárny Lučenec (2017) Image 065
Image 066
Literárny Lučenec (2017) Image 066
Image 067
Literárny Lučenec (2017) Image 067
Image 068
Literárny Lučenec (2017) Image 068
Image 069
Literárny Lučenec (2017) Image 069
Image 070
Literárny Lučenec (2017) Image 070
 
 

 Komentáre