Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Šestnásty november bol pre Novohradskú knižnicu a písané písmo slávnostným dňom. V obradnej sále Mestského úradu v Lučenci sa zišli ocenení a hostia na vyhodnotení V. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe "Literárny Lučenec 2011".
Po prezentácii účastníkov a krásnom umeleckom zážitku z kultúrneho programu, ktorý pripravila štátna ZUŠ na Novohradskej ul.č.2, dostali slovo primátorka MsÚ PhDr.Alexandra Pivková, Mgr.Anna Ťureková, ktorá zastupovala predsedu BBSK Ing.Vladimíra Maňku a riad.NK PhDr.Mgr. Daša Fičíková. Privítala zúčastnených, poďakovala sa predsedovi BBSK a primátorke MsÚ v Lučenci za finančnú pomoc, bez ktorej by tento deň nebol taký dôstojný a ceny súťažiacich také hodnotné. Pani Renata Peržeľová-Libiaková z odboru pre kultúru MsÚ, ktorá uvádzala túto slávnosť slova, odovzdala slovo Kláre Volentovej, ktorá viedla odovzdávanie cien. Oboznámila všetkých s odbornou porotou, ktorá hodnotila 334 prác v tomto zložení: predsedníčka Mgr.art. Katarína Hitzingerová Atr.D. a členovia Mgr.Jozef Trtol a Klára Volentová. Zo 127 súťažiacich vybrala 17 ocenených autorov. Všetci súťažili v troch vekových kategóriách v poézii a próze. Okrem týchto 18 cien ešte určili 2 mimoriadne ceny: cenu predsedu BBSK a cenu primátorky mesta Lučenec.
Zoznam autorov ocenených prác V. ročníka "Literárneho Lučenca"
I.veková kategória

POÉZIA
1. Jana Biganičová - ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa
2 .Adam Kollár - ZUŠ Jána Melkoviča, Statá Ľubovňa
3. Katarína Školiaková - Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

PRÓZA
1. Dominik Spurný - ZŠ Vajanského, Lučenec
2. Lenka Cocuľová - ZŠ Spojená škola, Svidník
3. Michaela Maruškinová - ZŠ Levice

II. veková kategória

POÉZIA
1. Romana Lakomčíková - Gymnázium Andreja Sládkoviča, B.Bystrica
2. Ivana Tóthová - Gymnázium Krompachy
3. Andrea Horváthová - Gymnáziam Boženy Slančíkovej Timravy, Lučenec

PRÓZA
1. Ria Gehrerová - Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou
2. Ivana Tóthová - Gymnázium Krompachy
3. Judita Fodorová - SSOŠ, Rimavská Sobota

III. veková kategória

POÉzia
1. Miroslav Búran - Jablonica
2. Katarína Želinská - VŠMU Bratislava
3. Mgr. Oľga Gluštíková - Rabča

PRÓZA
1. Jakub Zaťovič - Lučenec
2. Zlatica Liptáková - Lučenec
3. Jana Husárová - Žiar nad Hronom

Cena Primátorky mesta Lučenec - Romana Lakomčíková
Cena Predsedu BBSK - Jakub Zaťovič

Po slávnostnom odovzdaní cien, ktoré pekne podfarbovali tiché tóny hudby a krátkom občerstvení sa rozprúdila diskusia mladých autorov s členmi odbornej poroty. 
Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, pedagógom, ktorí pomáhali nájsť takéto talenty :BBSK, MsÚ, ZPOZ, kníhkupectvám Dováľ a Phoenix a samozrejme všetkým zamestnancom NKLC, bez ktorých by táto súťaž nebola uskutočniteľná.

Image 051
Literárny Lučenec 2011 Image 051
Image 050
Literárny Lučenec 2011 Image 050
Image 049
Literárny Lučenec 2011 Image 049
Image 048
Literárny Lučenec 2011 Image 048
Image 047
Literárny Lučenec 2011 Image 047
Image 046
Literárny Lučenec 2011 Image 046
Image 045
Literárny Lučenec 2011 Image 045
Image 044
Literárny Lučenec 2011 Image 044
Image 043
Literárny Lučenec 2011 Image 043
Image 042
Literárny Lučenec 2011 Image 042
Image 041
Literárny Lučenec 2011 Image 041
Image 040
Literárny Lučenec 2011 Image 040
Image 039
Literárny Lučenec 2011 Image 039
Image 038
Literárny Lučenec 2011 Image 038
Image 037
Literárny Lučenec 2011 Image 037
Image 036
Literárny Lučenec 2011 Image 036
Image 035
Literárny Lučenec 2011 Image 035
Image 034
Literárny Lučenec 2011 Image 034
Image 033
Literárny Lučenec 2011 Image 033
Image 032
Literárny Lučenec 2011 Image 032
Image 031
Literárny Lučenec 2011 Image 031
Image 030
Literárny Lučenec 2011 Image 030
Image 029
Literárny Lučenec 2011 Image 029
Image 028
Literárny Lučenec 2011 Image 028
Image 027
Literárny Lučenec 2011 Image 027
Image 026
Literárny Lučenec 2011 Image 026
Image 025
Literárny Lučenec 2011 Image 025
Image 024
Literárny Lučenec 2011 Image 024
Image 023
Literárny Lučenec 2011 Image 023
Image 022
Literárny Lučenec 2011 Image 022
Image 021
Literárny Lučenec 2011 Image 021
Image 020
Literárny Lučenec 2011 Image 020
Image 019
Literárny Lučenec 2011 Image 019
Image 018
Literárny Lučenec 2011 Image 018
Image 017
Literárny Lučenec 2011 Image 017
Image 016
Literárny Lučenec 2011 Image 016
Image 015
Literárny Lučenec 2011 Image 015
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárny Lučenec 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
Image 052
Literárny Lučenec 2011 Image 052
 
 

 Komentáre