Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Novohradská knižnica uskutočnila dňa 07.11.2017 prednášku RNDr. Valúchom na tému: „Liečebné hladovanie“, ktorá sprostredkovávala teoretické a praktické skúsenosti nemedikamentóznou vedeckou metódou liečenia, založenou a preskúmanou na množstve pacientov hlavne v Rusku, ale aj v USA, Francúzsku, Nemecku a aj v zdravotníckych a liečebných zariadeniach. Súčasťou prednášky bolo aj premietanie populárno-náučného filmu.

 
 

 Komentáre