Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 14.11.2011 zorganizovala Novohradská knižnica v Lučenci v spolupráci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou v Lučenci stretnutie so spisovateľkou, poetkou, rodáčkou z Novohradu p. Hanou Koškovou.

Stretnutia so spisovateľmi patria medzi najobľúbenejšie aktivity, ktoré Novohradská knižnica v Lučenci organizuje. Dôvodom je možnosť spoznať autora nielen po stránke umeleckej, ale i po stránke ľudskej. I keď si to mnohí neuvedomujú, práve to je skutočnosť, ktorá v tejto neľahkej dobe mnohým mladým ľuďom chýba. Možnosť získania dôvery prostredníctvom osobného kontaktu, odpovedí na veľa otázok je tým impulzom, ktorý nás presviedča o opodstatnenosti takýchto stretnutí.

Po knihe povestí a legiend z Novohradu autorky p. Koškovej pod názvom Mara Medvedia, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom, je voľne nadväzujúca kniha Poludnica z Čerepeša ďalším zapĺňajúcim článkom tohto doteraz chýbajúceho žánru nášho regiónu. Pri poskytovaní námetov jej boli neoceniteľnou pomocou ľudia z dedín, ktorí si tieto príbehy zachovali ešte zo svojich detských čias. Práve cez príbehy vykresľujúce nadprirodzenosť, bosoráctvo, čary, veštenie a strašidelné javy sa spisovateľka dostala do povedomia širokej verejnosti, ktorej priaznivý ohlas bol potvrdený i kritikou.

I napriek tomu je srdcovou záležitosťou Hany Koškovej poézia, ktorá je nenápadnejšia, neoslovujúca davy, ale ktorá je o vnútornom pocite, prežívaní, je oslobodzujúca a prináša pokoru.

Pri výchove a usmerňovaní dospievajúcich mladých ľudí sa všetci zodpovední snažia o priblíženie morálnych a ľudských hodnôt prijateľným spôsobom. Veríme, že študentov práve toto stretnutie vzhľadom k osobnosti p. Koškovej ako vysoko ľudskej a umelecky nadanej priblížilo k vnímaniu a konaniu dobra. Mnohým pomohlo aj v ich ďalších študijných či umeleckých ambíciách.

 
 

 Komentáre