Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...,,Čítajme si...“ – čitateľský maratón = 100 detí čítalo knihu H. Koškovej ,,Repujúci grep“.

 
 

 Komentáre