Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V tento deň Novohradskú knižnicu navštívili lesní pedagógovia zo štát. podniku Lesy SR z Banskej Bystrice, aby naučili žiakov 3. roč. Základnej školy na Vajanského ul. niečo nové o lese a jeho obyvateľoch.

 
 

 Komentáre