Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Aj tento rok sme v Mestskom parku pripravili v spolupráci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou pre deti materských škôl, žiakov základných a špeciálnych škôl pekné podujatie „Les ukrytý v knihe v parku“. Zaujímavým rozprávaním, rôznymi aktivitami pre deti obohatili podujatie spisovateľ Peter Gajdošík, lesný pedagóg Ing. Vlastimil Rezek s kolegyňou a Ing. Eva Belanová s kolegyňou z Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.

Image 082
Les ukrytý v knihe v parku Image 082
Image 081
Les ukrytý v knihe v parku Image 081
Image 080
Les ukrytý v knihe v parku Image 080
Image 079
Les ukrytý v knihe v parku Image 079
Image 078
Les ukrytý v knihe v parku Image 078
Image 077
Les ukrytý v knihe v parku Image 077
Image 076
Les ukrytý v knihe v parku Image 076
Image 075
Les ukrytý v knihe v parku Image 075
Image 074
Les ukrytý v knihe v parku Image 074
Image 073
Les ukrytý v knihe v parku Image 073
Image 072
Les ukrytý v knihe v parku Image 072
Image 071
Les ukrytý v knihe v parku Image 071
Image 070
Les ukrytý v knihe v parku Image 070
Image 069
Les ukrytý v knihe v parku Image 069
Image 068
Les ukrytý v knihe v parku Image 068
Image 067
Les ukrytý v knihe v parku Image 067
Image 066
Les ukrytý v knihe v parku Image 066
Image 065
Les ukrytý v knihe v parku Image 065
Image 064
Les ukrytý v knihe v parku Image 064
Image 063
Les ukrytý v knihe v parku Image 063
Image 062
Les ukrytý v knihe v parku Image 062
Image 061
Les ukrytý v knihe v parku Image 061
Image 060
Les ukrytý v knihe v parku Image 060
Image 059
Les ukrytý v knihe v parku Image 059
Image 058
Les ukrytý v knihe v parku Image 058
Image 057
Les ukrytý v knihe v parku Image 057
Image 056
Les ukrytý v knihe v parku Image 056
Image 055
Les ukrytý v knihe v parku Image 055
Image 054
Les ukrytý v knihe v parku Image 054
Image 053
Les ukrytý v knihe v parku Image 053
Image 052
Les ukrytý v knihe v parku Image 052
Image 051
Les ukrytý v knihe v parku Image 051
Image 050
Les ukrytý v knihe v parku Image 050
Image 049
Les ukrytý v knihe v parku Image 049
Image 048
Les ukrytý v knihe v parku Image 048
Image 047
Les ukrytý v knihe v parku Image 047
Image 046
Les ukrytý v knihe v parku Image 046
Image 045
Les ukrytý v knihe v parku Image 045
Image 044
Les ukrytý v knihe v parku Image 044
Image 043
Les ukrytý v knihe v parku Image 043
Image 042
Les ukrytý v knihe v parku Image 042
Image 041
Les ukrytý v knihe v parku Image 041
Image 040
Les ukrytý v knihe v parku Image 040
Image 039
Les ukrytý v knihe v parku Image 039
Image 038
Les ukrytý v knihe v parku Image 038
Image 037
Les ukrytý v knihe v parku Image 037
Image 036
Les ukrytý v knihe v parku Image 036
Image 035
Les ukrytý v knihe v parku Image 035
Image 034
Les ukrytý v knihe v parku Image 034
Image 033
Les ukrytý v knihe v parku Image 033
Image 032
Les ukrytý v knihe v parku Image 032
Image 031
Les ukrytý v knihe v parku Image 031
Image 030
Les ukrytý v knihe v parku Image 030
Image 029
Les ukrytý v knihe v parku Image 029
Image 028
Les ukrytý v knihe v parku Image 028
Image 027
Les ukrytý v knihe v parku Image 027
Image 026
Les ukrytý v knihe v parku Image 026
Image 025
Les ukrytý v knihe v parku Image 025
Image 024
Les ukrytý v knihe v parku Image 024
Image 023
Les ukrytý v knihe v parku Image 023
Image 022
Les ukrytý v knihe v parku Image 022
Image 021
Les ukrytý v knihe v parku Image 021
Image 020
Les ukrytý v knihe v parku Image 020
Image 019
Les ukrytý v knihe v parku Image 019
Image 018
Les ukrytý v knihe v parku Image 018
Image 017
Les ukrytý v knihe v parku Image 017
Image 016
Les ukrytý v knihe v parku Image 016
Image 015
Les ukrytý v knihe v parku Image 015
Image 014
Les ukrytý v knihe v parku Image 014
Image 013
Les ukrytý v knihe v parku Image 013
Image 012
Les ukrytý v knihe v parku Image 012
Image 011
Les ukrytý v knihe v parku Image 011
Image 010
Les ukrytý v knihe v parku Image 010
Image 009
Les ukrytý v knihe v parku Image 009
Image 008
Les ukrytý v knihe v parku Image 008
Image 007
Les ukrytý v knihe v parku Image 007
Image 006
Les ukrytý v knihe v parku Image 006
Image 005
Les ukrytý v knihe v parku Image 005
Image 004
Les ukrytý v knihe v parku Image 004
Image 003
Les ukrytý v knihe v parku Image 003
Image 002
Les ukrytý v knihe v parku Image 002
Image 001
Les ukrytý v knihe v parku Image 001
Image 083
Les ukrytý v knihe v parku Image 083
Image 084
Les ukrytý v knihe v parku Image 084
Image 085
Les ukrytý v knihe v parku Image 085
Image 086
Les ukrytý v knihe v parku Image 086
Image 087
Les ukrytý v knihe v parku Image 087
Image 088
Les ukrytý v knihe v parku Image 088
Image 089
Les ukrytý v knihe v parku Image 089
 
 

 Komentáre