Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Beheimov poeticko-prozaický Lučenec – Piateho mája tohto roku sa milovníci nemeckého jazyka už po tretí raz zišli v Novohradskej knižnici. Deväť súťažiacich prednieslo svoje ukážky v troch kategóriách: poézia, próza. Celú súťaž uviedli svojím krásnym umeleckým programom žiaci a ich učitelia ZUŠ a.s., Novohradská 2, Lučenec. Keďže bolo len 9 súťažiacich trojčlenná porota ocenila každého z nich diplomom a malým vecným darom. Najlepšiemu bola udelená aj mimoriadna cena. Toto pekné podujatie by sa nebolo uskutočnilo nebyť PhDr. Ingrid Miklóšovej, ktorá ju vytvorila a úspešne vedie.

 
 

 Komentáre