Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Juraj Máliš (pracovník Útvaru knižnično - informačných činností Novohradskej knižnice) pracuje v Novohradskej knižnici od roku 2005. V roku 1999 úspešne ukončil maturitné štúdium na Strednej odbornej škole dopravy a služieb v Lučenci. V roku 2008 absolvoval rekvalifikačný kurz – Knihovnícke odborné minimum v Bratislave. Pracuje na Útvare knižnično-informačných činností na oddelení pre dospelých, kde svojím zodpovedným prístupom k čitateľom plne využíva svoje vedomosti. Má kvalifikovaný prehľad o fonde knižnice a vie čitateľom vždy poradiť pri výbere literatúry. Zabezpečuje samostatné vedenie a správu špecializovanej zbierky dokumentov – periodiká a cudzojazyčnú literatúru vo fonde beletrie pre dospelých. Vedie informačnú kartotéku dochádzajúcich periodík, ich evidenciu a využívanie používateľmi. Zabezpečuje ochranu zakúpených knižničných jednotiek do ochranných fólií a podieľa sa na oprave poškodených knižničných dokumentov. Vďaka jeho profesionálnemu prístupu, pohotovej a zodpovednej práci, ústretovosti, ale aj vynaliezavosti je obľúbený u čitateľov. Nerobí mu problém odborná práca na PC ako aj pomoc čitateľom pri verejnom internete. Pre jeho ľudský prístup, zmysel pre spravodlivosť, ústretovosť, ochotu kedykoľvek pomôcť a odovzdávať svoje skúsenosti na všetkých úsekoch knižničnej práce je v kolektíve veľmi obľúbený. Je členom SSKK a zodpovedne sa stavia k úlohám a výzvam vyplývajúcich z činnosti Spolku.

Katarína Nagyová sa narodila. 9.3.1961 v Pôtri-Slatinke okr. Veľký Krtíš. Navštevovala Gymnázium vo Veľkom Krtíši, kde maturovala v r. 1980, potom absolvovala Dvojročné pomaturitné štúdium knihovníctva. pri Gymnáziu V.P.Tótha v Martine do r. 1982. Pracovať začala v Okresnej knižnici vo Veľkom Krtíši do r. 1986. Od r. 1988 bola zamestnankyňou Okresnej knižnice v Lučenci až do r. 1991. Odvtedy prešla Mestská knižnica vo Fiľakove pod samosprávu mesta Fiľakovo a do r. 2011 bola knižnica súčasťou Mestského kultúrneho strediska. Od roku 2011 je knižnica súčasťou Hradného múzea vo Fiľakove. Napriek zmenám zamestnávateľov pracuje v knihovníctve od r. 1982 po súčastnosť. Získala špecializáciu "Práca s deťmi a mládežou.", väčšinou preto pracovala na oddelení pre deti a mládež, no v súčastnej dobe robí akvizíciu, katalogizáciu, výpožičky a kolektívne akcie.

 
 

 Komentáre