Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...BBSK - Novohradská knižnica v spolupráci s mestom Lučenec sa dňa 05.12.2016 zapojila do celoslovenskej kampane na podporu čítania pod názvom Celé Slovensko číta deťom/Lučenec číta deťom aj na Mikuláša. Vo veľkej sále divadla BST v Lučenci sa v uvedený deň o 09.00 hod. zišlo viac ako 440 detí materských a základných škôl, ale aj náhodní záujemcovia, ktorí si vo vstupnej hale divadla mali možnosť prezrieť a niečo aj prečítať z bohatého fondu kníh oddelenia detí Novohradskej knižnice. Čítanie osobností zaujímavo a hlavne s mimoriadnym ohlasom u detí v divadelnej sále mimo štandardného prostredia, bolo obohatené hudobným programom a dramatizáciou príbehu v podaní študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci, ako aj mladých umelcov Súkromnej základnej umeleckej školy, Novohradská 2, Lučenec sa pre nás všetkých stali zapamätateľným zážitkom. Čítanie sa nieslo v znamení hesla: Poď, budem Ti čítať a celý program akceptoval myšlienku Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň. V rámci tohto podujatia deti plnili úlohu aktívnych poslucháčov, čítajúcimi boli naši hostia menovite v zložení: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec, Edita Hutková, redaktorka televízie JOJ, Mária Ambrušová, riaditeľka Novohradského osvetového strediska a Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice, Lučenec. Každý z hostí čítal cca 4-5 minút z ich milovanej detskej knihy a zaspomínal si na časy detstva, ktoré strávil s knihou o jej tajomstvách o tom, čo knihy pre nich znamenajú a prečo je aj v tejto technickej dobe dôležité čítať ich. V roku 2016 Novohradská knižnica v podobnom rozmere „čítala“ už druhý krát, prvý krát sme čítali v mesiaci jún 2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, tento krát sme však rozdávali na sviatok svätého Mikuláša okrem sladkých drobností aj darčeky v podobe krásnych literárnych príbehov. Na záver literárneho dopoludnia zavítal medzi deti aj Mikuláš so sprievodom anjelov a čerta. Pravidelné hlasné čítanie deťom podporuje zdravý psychický vývin dieťaťa a jeho sebavedomie, dáva mu pocit istoty, zázemia a spolupatričnosti. Je tou najdôležitejšou investíciou do úspešnej budúcnosti dieťaťa. Pokiaľ sa nám aj v budúcom roku naskytne príležitosť, opäť sa do kampane na podporu čítania zapojíme.

Image 037
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 037
Image 036
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 036
Image 034
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 034
Image 035
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 035
Image 033
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 033
Image 032
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 032
Image 031
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 031
Image 030
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 030
Image 029
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 029
Image 028
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 028
Image 027
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 027
Image 026
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 026
Image 025
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 025
Image 024
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 024
Image 023
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 023
Image 022
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 022
Image 021
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 021
Image 020
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 020
Image 019
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 019
Image 018
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 018
Image 017
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 017
Image 016
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 016
Image 015
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 015
Image 014
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 014
Image 013
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 013
Image 012
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 012
Image 011
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 011
Image 010
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 010
Image 009
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 009
Image 008
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 008
Image 007
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 007
Image 006
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 006
Image 005
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 005
Image 003
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 003
Image 004
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 004
Image 002
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 002
Image 001
Celé Slovensko číta deťom - Lučenec číta deťom aj na Mikuláša Image 001
 
 

 Komentáre