Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Novohradská knižnica v roku 2016 slávi 165. výročie prvej zmienky existencie knižnice. Knižnica nie je len požičovňou kníh, ale aj domovom, školou, chrámom. Nie je to okrúhle výročie, ale za posledné roky sa udialo v knižnici a s knižnicou samotnou veľa zmien, takže zastavenie sa a pohľad späť je oprávnený. Priebeh existencie knižnice je zaznamenaný v malej monografii „Knižnica: Dejiny knižnice od roku 1851 po súčasnosť“, ktorú si môžete vypožičať v knižnom fonde našej knižnice. Súčasťou monografie je aj bibliografia a obrazová príloha. Veríme, že sa nám raz podarí vydať veľmi podrobnú a reprezentatívnu publikáciu o histórii knižnice. Pri príležitosti výročia knižnice sme sprístupnili na oddelení náučnej literatúry výstavu, ktorá dokumentuje život jednej knižnice od jej vzniku po súčasnosť. Ponúkame prehľad o putovaní knižnice, kníh a knihovníkov, pracovníkov knižnice od malej mestskej knižnice v ktorej pracoval jeden knihovník po súčasnosť . V auguste 1849 bolo mesto Lučenec vypálené a väčšina budov padla za obeť požiaru. Zničené boli kostoly, školy, knižnice. Najväčšiu zásluhu na založení mestskej verejnej knižnice mal Augustín Kubínyi z Vidinej, ktorý pri návšteve svojho rodného požiarom zničeného mesta vydal Výzvu v ktorej občanov mesta vyzýva na zbierku. Fotokópiu tejto výzvy ako aj kópie niektorých dokumentov knižnice, ale aj originál listu, ktorý bol adresovaný Zoltánovi Törökovi, bývalému hlavnému županovi Novohradu z roku 1915, si môžete prezrieť na výstavných paneloch. Ďalej vám výstava ponúka prezrieť si vystavené knihy, ktoré boli vlastníctvom mestskej knižnice a rôznymi cestami, cestičkami sa dostali k súčasným majiteľom napr. MVSR Štátny archív BB, pracovisko Archív v Lučenci kde nájdeme knihu s exlibrisom Liedemanna, prvý zachovalý organizačný poriadok z roku 1883, tlačené katalógy kníh. Súkromné zbierky našich používateľov, kde nájdeme rukou napísané odporúčanie knihovníka J. Benkóa, ktorý bol knihovníkom od roku 1858, či originál publikácie Losonczi Phoenix, ktorej časť výťažku išla na vybudovanie verejnej mestskej knižnice. Nájdete tu aj vzácnu knihu z roku 1742, ktorú si zberateľ zadovážil zo zberných surovín. Knižnica vystavuje aj knihy, ktoré zostali v našej knižnici, žiaľ sa ich zachovalo len málo. Návštevníkom chceme priblížiť aj niekdajšiu techniku požičiavania kníh ako aj premeny vlastníckych znakov - pečiatky knižnice od najstarších čias, knihy kníhviazačov a kníhkupcov pôsobiacich v Lučenci. Vzácne pre nás sú aj knihy s venovaním osobností, ktoré knižnicu navštívili. Zriadili sme aj torzo malej knižnice s dobovým nábytkom tak ako vyzerala pred niekoľko desiatkami rokov bez počítačov s lístkovými katalógmi a kartotékami. Okrem kníh na výstave môžete vidieť kroniky, albumy a vecné predmety. Mladšej generácii predstavíme knižnicu v dobe socializmu, pre ktoré boli charakteristické rôzne hnutia ako Budujeme vzornú knižnicu. Zakladali sa Brigády socialistickej práce a fotky najlepších pracovníkov sa ocitli na Galérii vzorných pracovníkov. Výstavu, dokumentujúcu obdobie od roka 1851 po súčasnosť, si môžete prezrieť v čase otváracích hodín Novohradskej knižnice – oddelenia náučnej literatúry.

Image 104
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 104
Image 103
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 103
Image 102
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 102
Image 101
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 101
Image 100
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 100
Image 099
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 099
Image 098
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 098
Image 097
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 097
Image 096
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 096
Image 095
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 095
Image 094
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 094
Image 093
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 093
Image 092
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 092
Image 091
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 091
Image 090
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 090
Image 089
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 089
Image 088
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 088
Image 087
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 087
Image 086
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 086
Image 085
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 085
Image 084
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 084
Image 082
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 082
Image 083
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 083
Image 081
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 081
Image 080
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 080
Image 079
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 079
Image 078
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 078
Image 077
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 077
Image 076
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 076
Image 075
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 075
Image 074
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 074
Image 073
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 073
Image 072
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 072
Image 071
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 071
Image 070
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 070
Image 069
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 069
Image 068
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 068
Image 067
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 067
Image 066
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 066
Image 065
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 065
Image 064
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 064
Image 063
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 063
Image 062
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 062
Image 061
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 061
Image 060
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 060
Image 059
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 059
Image 058
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 058
Image 057
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 057
Image 056
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 056
Image 055
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 055
Image 053
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 053
Image 054
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 054
Image 052
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 052
Image 051
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 051
Image 050
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 050
Image 049
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 049
Image 048
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 048
Image 047
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 047
Image 046
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 046
Image 045
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 045
Image 044
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 044
Image 043
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 043
Image 042
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 042
Image 041
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 041
Image 040
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 040
Image 039
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 039
Image 038
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 038
Image 037
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 037
Image 036
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 036
Image 035
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 035
Image 034
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 034
Image 033
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 033
Image 032
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 032
Image 031
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 031
Image 030
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 030
Image 029
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 029
Image 028
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 028
Image 027
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 027
Image 026
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 026
Image 025
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 025
Image 024
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 024
Image 023
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 023
Image 022
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 022
Image 021
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 021
Image 020
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 020
Image 019
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 019
Image 018
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 018
Image 017
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 017
Image 016
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 016
Image 015
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 015
Image 014
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 014
Image 013
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 013
Image 012
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 012
Image 011
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 011
Image 010
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 010
Image 009
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 009
Image 008
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 008
Image 007
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 007
Image 006
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 006
Image 005
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 005
Image 003
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 003
Image 004
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 004
Image 002
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 002
Image 001
165. výročie prvej zmienky o knižnici Image 001
 
 

 Komentáre