Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE „LITERÁRNY LUČENEC 2016“. Deň 23.11.2016 bol pre Novohradskú knižnicu, ale hlavne pre ocenených účastníkov Literárneho Lučenca 2016, tým slávnostným dňom. V obradnej sieni MsÚ sa konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, poézia a próza. Do X. ročníka súťaže sa prihlásilo 107 amatérskych autorov zo všetkých kútov našej vlasti, ktorí spolu do súťaže zaslali 157 súťažných prác. Podmienkou zaslania súťažných prác bolo, že musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené. Súťažilo sa v 3 vekových kategóriách. Odborná porota v zložení: Klára Volentová, Mgr. Martin Dzúr, PhD. a Mgr. Gabriela Kulichová, vyhodnotila a určila poradie ocenených v jednotlivých kategóriách. V troch vekových kategóriách bolo udelených 19 cien a 3 mimoriadne ceny, Cena primátorky mesta Lučenec, Cena riaditeľky Domu matice slovenskej a Cena riaditeľky Novohradskej knižnice. V I. vekovej kategórii poézia, všetky 3 miesta obsadili autori z Lučenca: Marco Matúška, Ema Kačániová, Michal Michalík (Lučenec)). V literárnej forme próza si krásne 2 a 3 miesto „vypísal“ Filip Žilka a Nikolaj Matisko (Lučenec). Cenu primátorky mesta Lučenec za pridanie správnych ingrediencií pre pravdivosť básní získal František Széplaky (Lučenec). Za predchádzajúcich X. ročníkov sa do literárnej súťaže zapojilo celkovo 1 007 milovníkov a tvorcov umeleckého slova, ktorí nám spolu zaslali 2 154 literárnych prác. Pozdravné slovo účastníkom súťaže od autorky detských kníh vyslovila PhDr. Marta Hlušíková, spisovateľka, autorka odbornej a detskej literatúry a poetka Hana Košková. Všetci autori a ich literárne práce sú uverejnené v ZBORNÍKU ocenených prác X. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Súťaž je venovaná pamiatke slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej - Timrave, ktorej život a dielo sú späté s Novohradom a mestom Lučenec. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kníhkupectvo Július Dováľ, kníhkupectvo Golem – Róbert Stuller. Hudobným doprovodom a sprievodným slovom nás sprevádzali umelci z Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Jána Bosca a ZPOZ p. Renata Perželová -Libiaková. Touto cestou ešte raz gratulujeme všetkým oceneným, ďakujeme za účasť a podporu hosťom, ktorí prijali naše pozvanie a tešíme sa na XI. ročník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe „Literárny Lučenec 2017“

Image 084
Literárny Lučenec 2016 Image 084
Image 083
Literárny Lučenec 2016 Image 083
Image 082
Literárny Lučenec 2016 Image 082
Image 081
Literárny Lučenec 2016 Image 081
Image 080
Literárny Lučenec 2016 Image 080
Image 079
Literárny Lučenec 2016 Image 079
Image 078
Literárny Lučenec 2016 Image 078
Image 077
Literárny Lučenec 2016 Image 077
Image 076
Literárny Lučenec 2016 Image 076
Image 075
Literárny Lučenec 2016 Image 075
Image 074
Literárny Lučenec 2016 Image 074
Image 073
Literárny Lučenec 2016 Image 073
Image 072
Literárny Lučenec 2016 Image 072
Image 071
Literárny Lučenec 2016 Image 071
Image 070
Literárny Lučenec 2016 Image 070
Image 069
Literárny Lučenec 2016 Image 069
Image 068
Literárny Lučenec 2016 Image 068
Image 067
Literárny Lučenec 2016 Image 067
Image 066
Literárny Lučenec 2016 Image 066
Image 065
Literárny Lučenec 2016 Image 065
Image 064
Literárny Lučenec 2016 Image 064
Image 063
Literárny Lučenec 2016 Image 063
Image 062
Literárny Lučenec 2016 Image 062
Image 061
Literárny Lučenec 2016 Image 061
Image 060
Literárny Lučenec 2016 Image 060
Image 059
Literárny Lučenec 2016 Image 059
Image 058
Literárny Lučenec 2016 Image 058
Image 057
Literárny Lučenec 2016 Image 057
Image 056
Literárny Lučenec 2016 Image 056
Image 055
Literárny Lučenec 2016 Image 055
Image 054
Literárny Lučenec 2016 Image 054
Image 053
Literárny Lučenec 2016 Image 053
Image 052
Literárny Lučenec 2016 Image 052
Image 051
Literárny Lučenec 2016 Image 051
Image 050
Literárny Lučenec 2016 Image 050
Image 049
Literárny Lučenec 2016 Image 049
Image 048
Literárny Lučenec 2016 Image 048
Image 047
Literárny Lučenec 2016 Image 047
Image 046
Literárny Lučenec 2016 Image 046
Image 045
Literárny Lučenec 2016 Image 045
Image 044
Literárny Lučenec 2016 Image 044
Image 043
Literárny Lučenec 2016 Image 043
Image 042
Literárny Lučenec 2016 Image 042
Image 041
Literárny Lučenec 2016 Image 041
Image 040
Literárny Lučenec 2016 Image 040
Image 039
Literárny Lučenec 2016 Image 039
Image 038
Literárny Lučenec 2016 Image 038
Image 037
Literárny Lučenec 2016 Image 037
Image 036
Literárny Lučenec 2016 Image 036
Image 035
Literárny Lučenec 2016 Image 035
Image 034
Literárny Lučenec 2016 Image 034
Image 033
Literárny Lučenec 2016 Image 033
Image 032
Literárny Lučenec 2016 Image 032
Image 031
Literárny Lučenec 2016 Image 031
Image 030
Literárny Lučenec 2016 Image 030
Image 029
Literárny Lučenec 2016 Image 029
Image 028
Literárny Lučenec 2016 Image 028
Image 027
Literárny Lučenec 2016 Image 027
Image 026
Literárny Lučenec 2016 Image 026
Image 025
Literárny Lučenec 2016 Image 025
Image 024
Literárny Lučenec 2016 Image 024
Image 023
Literárny Lučenec 2016 Image 023
Image 022
Literárny Lučenec 2016 Image 022
Image 021
Literárny Lučenec 2016 Image 021
Image 020
Literárny Lučenec 2016 Image 020
Image 019
Literárny Lučenec 2016 Image 019
Image 018
Literárny Lučenec 2016 Image 018
Image 017
Literárny Lučenec 2016 Image 017
Image 016
Literárny Lučenec 2016 Image 016
Image 015
Literárny Lučenec 2016 Image 015
Image 014
Literárny Lučenec 2016 Image 014
Image 013
Literárny Lučenec 2016 Image 013
Image 012
Literárny Lučenec 2016 Image 012
Image 011
Literárny Lučenec 2016 Image 011
Image 010
Literárny Lučenec 2016 Image 010
Image 009
Literárny Lučenec 2016 Image 009
Image 008
Literárny Lučenec 2016 Image 008
Image 007
Literárny Lučenec 2016 Image 007
Image 006
Literárny Lučenec 2016 Image 006
Image 005
Literárny Lučenec 2016 Image 005
Image 004
Literárny Lučenec 2016 Image 004
Image 003
Literárny Lučenec 2016 Image 003
Image 002
Literárny Lučenec 2016 Image 002
Image 001
Literárny Lučenec 2016 Image 001
Image 085
Literárny Lučenec 2016 Image 085
Image 086
Literárny Lučenec 2016 Image 086
Image 087
Literárny Lučenec 2016 Image 087
Image 088
Literárny Lučenec 2016 Image 088
Image 089
Literárny Lučenec 2016 Image 089
Image 090
Literárny Lučenec 2016 Image 090
Image 091
Literárny Lučenec 2016 Image 091
 
 

 Komentáre