Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V piatkové popoludnie 27.5.2016 sa uskutočnila v Novohradskej knižnici súťaž v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. V “Rozprávkovej izbičke” predniesli svoje ukážky deti základných a stredných škôl. Okrem poroty mohli hodnotiť aj diváci, ktorí určili hlavnú cenu – cestu do Viedne. Jednohlasne ju získal Ivan Horváth. Hudobnou vložkou spríjemnili popoludnie žiaci Cirkevnej ZUŠ. Vyhlasovateľom súťaže bola Súkromná jazyková škola Mgr. Ingrid Miklóšovej.

 
 

 Komentáre