Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...BBSK – Novohradská knižnica zrealizovala podujatie v rámci celoslovenskej kampane Les ukrytý v knihe, ktoré sa uskutočnilo v mestského parku – ALTÁNOK 20. apríla o 09.00 hod. Prostredníctvom kníh sme najmä deťom a mladej generácii poukázali na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, na formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na potrebu samotného čítania. Kampaň umožnila predstaviť knihu po stránke obsahovej a zároveň sme poukázali na cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby sa z malého semenáčika stala kniha, ktorá nám odhalí svoje tajomstvá..., V spolupráci so študentmi PaSA v Lučenci, sme zahrali dramatizáciu rozprávky a príbehy s tematikou prírody a života v lese. Ponúkli sme deťom aj ďalšie sprievodné aktivity na tému les a príroda, relaxačné cvičenie ako aj prezentáciu knižného fondu našej knižnice. Podujatie bolo doplnené zaujímavým rozprávaním Ing. Belanovej, CHKO Cerova vrchovina, ktorú realizačne zabezpečilo Novohradské osvetové stredisko v Lučenci.

Image 060
Les ukrytý v knihe v parku Image 060
Image 059
Les ukrytý v knihe v parku Image 059
Image 058
Les ukrytý v knihe v parku Image 058
Image 057
Les ukrytý v knihe v parku Image 057
Image 056
Les ukrytý v knihe v parku Image 056
Image 055
Les ukrytý v knihe v parku Image 055
Image 054
Les ukrytý v knihe v parku Image 054
Image 053
Les ukrytý v knihe v parku Image 053
Image 052
Les ukrytý v knihe v parku Image 052
Image 051
Les ukrytý v knihe v parku Image 051
Image 050
Les ukrytý v knihe v parku Image 050
Image 049
Les ukrytý v knihe v parku Image 049
Image 048
Les ukrytý v knihe v parku Image 048
Image 047
Les ukrytý v knihe v parku Image 047
Image 046
Les ukrytý v knihe v parku Image 046
Image 045
Les ukrytý v knihe v parku Image 045
Image 044
Les ukrytý v knihe v parku Image 044
Image 043
Les ukrytý v knihe v parku Image 043
Image 042
Les ukrytý v knihe v parku Image 042
Image 041
Les ukrytý v knihe v parku Image 041
Image 040
Les ukrytý v knihe v parku Image 040
Image 039
Les ukrytý v knihe v parku Image 039
Image 038
Les ukrytý v knihe v parku Image 038
Image 037
Les ukrytý v knihe v parku Image 037
Image 036
Les ukrytý v knihe v parku Image 036
Image 035
Les ukrytý v knihe v parku Image 035
Image 034
Les ukrytý v knihe v parku Image 034
Image 033
Les ukrytý v knihe v parku Image 033
Image 032
Les ukrytý v knihe v parku Image 032
Image 031
Les ukrytý v knihe v parku Image 031
Image 030
Les ukrytý v knihe v parku Image 030
Image 029
Les ukrytý v knihe v parku Image 029
Image 028
Les ukrytý v knihe v parku Image 028
Image 027
Les ukrytý v knihe v parku Image 027
Image 026
Les ukrytý v knihe v parku Image 026
Image 025
Les ukrytý v knihe v parku Image 025
Image 024
Les ukrytý v knihe v parku Image 024
Image 023
Les ukrytý v knihe v parku Image 023
Image 022
Les ukrytý v knihe v parku Image 022
Image 021
Les ukrytý v knihe v parku Image 021
Image 020
Les ukrytý v knihe v parku Image 020
Image 019
Les ukrytý v knihe v parku Image 019
Image 018
Les ukrytý v knihe v parku Image 018
Image 017
Les ukrytý v knihe v parku Image 017
Image 016
Les ukrytý v knihe v parku Image 016
Image 015
Les ukrytý v knihe v parku Image 015
Image 014
Les ukrytý v knihe v parku Image 014
Image 013
Les ukrytý v knihe v parku Image 013
Image 012
Les ukrytý v knihe v parku Image 012
Image 011
Les ukrytý v knihe v parku Image 011
Image 010
Les ukrytý v knihe v parku Image 010
Image 009
Les ukrytý v knihe v parku Image 009
Image 008
Les ukrytý v knihe v parku Image 008
Image 007
Les ukrytý v knihe v parku Image 007
Image 006
Les ukrytý v knihe v parku Image 006
Image 005
Les ukrytý v knihe v parku Image 005
Image 004
Les ukrytý v knihe v parku Image 004
Image 003
Les ukrytý v knihe v parku Image 003
Image 002
Les ukrytý v knihe v parku Image 002
Image 001
Les ukrytý v knihe v parku Image 001
Image 061
Les ukrytý v knihe v parku Image 061
 
 

 Komentáre