Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...S cieľom dostať do povedomia domácich spisovateľov bola usporiadaná beseda s poetkou Hanou Koškovou a čítanie z diela autorky.

 
 

 Komentáre