Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Význam a jedinečnosť poézie, ako aj život, dielo a menej známe epizódy zo života Jána Smreka podal študentom štredných škôl doc, PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Ako erudovaný odborník, ktorým doc. Lomenčík, nepochybne je, priblížil túto tému pútavým spôsobom, a dúfame, že u mnohých prebudil aj poetického ducha ;-)

 
 

 Komentáre