Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Akcia bola venovaná predovšetkým našim seniorom. Knihovníčky Iveta Mahmoudová a Martina Michalovičová odprezentovali služby knižnice a čítanie ako alternatívu trávenia voľného času. Súčasne vysvetlili prečo je práve marec mesiacom knihy, Seniori sa začítali aj do noviniek z nášho fondu.

 
 

 Komentáre