Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Ďalšie soiré Spoločnosti priateľov slova pôsobiaceho pri Novohradskej knižnici v Lučenci, tentoraz na tému Mór Jókai, jeho lásky a vzťah k nášmu regiónu. Podujatie sa uskutočnilo v maďarskom jazyku 7.3 .2016 v čitárni oddelenia beletrie Novohradskej knižnice.

 
 

 Komentáre