Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Čítanie kníh pre deti a mládež a stretnutie so spisovateľom Petrom Gajdošíkom spojené s autogramiádou. Podujatie bolo venované pre deti a mládež s pripravenými sú súťažami v čítaní a inými sprievodnými podujatiami.

Image 039
Literárna streda - 13.07.2011 Image 039
Image 038
Literárna streda - 13.07.2011 Image 038
Image 037
Literárna streda - 13.07.2011 Image 037
Image 036
Literárna streda - 13.07.2011 Image 036
Image 035
Literárna streda - 13.07.2011 Image 035
Image 034
Literárna streda - 13.07.2011 Image 034
Image 033
Literárna streda - 13.07.2011 Image 033
Image 032
Literárna streda - 13.07.2011 Image 032
Image 031
Literárna streda - 13.07.2011 Image 031
Image 030
Literárna streda - 13.07.2011 Image 030
Image 029
Literárna streda - 13.07.2011 Image 029
Image 028
Literárna streda - 13.07.2011 Image 028
Image 027
Literárna streda - 13.07.2011 Image 027
Image 026
Literárna streda - 13.07.2011 Image 026
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Literárna streda - 13.07.2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
Image 040
Literárna streda - 13.07.2011 Image 040
Image 041
Literárna streda - 13.07.2011 Image 041
Image 042
Literárna streda - 13.07.2011 Image 042
 
 

 Komentáre