Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...11. januára sa konalo prvé stretnutie Spoločnosti priateľov slova v roku 2016. Prítomných na úvod privítala riaditeľka knižnice PhDr. Daša Filčíková. Z dobovej tlače o pôvode názvov ulíc v Lučenci, v tom období čítala Dórika Tóthova. Hosťom Spoločnosti bol pán Istvána Böszörményi, ktorý upútal pozornosť svojím zaujímavým rozprávaním o menách naších ulíc od najstaršej minulosti až po dnešok. Po jeho rozprávaní sa rozprúdila živá diskusia.

 
 

 Komentáre