Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...BBSK - Novohradská knižnica sa v spolupráci s mestom Lučenec dňa 03.12..2015 zapojila do celoslovenskej kampane na podporu čítania pod názvom Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša. Vo veľkej sále divadla Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci sa v uvedený deň o 09.00 hod. zišlo viac ako 330 detí škôl a školských zariadení ale aj náhodní záujemcovia, ktorí si vo vstupnej hale divadla mali možnosť niečo prezrieť a aj prečítať z bohatého fondu kníh oddelenia pre deti Novohradskej knižnice. Čítanie v divadelnej sále mimo bežného prostredia, obohatené programom a dramatizáciou rozprávky v podaní mladých študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci, sa pre nás všetkých stali nezabudnuteľným zážitkom. Čítanie sa nieslo v znamení hesla "Poď, budem Ti čítať" a celý program vzal za svoju myšlienku "Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň". V rámci tohto podujatia deti plnili úlohu aktívnych poslucháčov a čítajúcimi boli naši hostia v zložení: Alexandra Pivková, primátorka mesta Lučenec, Jozef Pročko, zabávač, herec, moderátor a režisér, spisovatelia Hana Košková a Peter Gajdošík. Každý z hostí čítal cca 4-5 minút z ich milovanej detskej knihy a zaspomínal si na časy detstva, ktoré strávil s knihou a jej tajomstvami, O tom, čo knihy pre nich znamenajú a prečo je aj v dnešnej dobe stále dôležité čítať ich. Čítanie osobností zaujímavo a hlavne s mimoriadnym ohlasom u detí spestril dramatizáciou rozprávky o Troch prasiatkach náš čítajúci hosť, Jozef Pročko. V roku 2015 Novohradská knižnica v obdobnom rozmere „čítala“ už druhý krát, prvý krát sme čítali v mesiaci jún 2015. Tentokrát sme však rozdávali na Mikuláša okrem sladkých drobností aj darčeky v podobe krásnych literárnych príbehov a na záver literárneho dopoludnia zavítal medzi deti aj Mikuláš. Pravidelné hlasné čítanie deťom podporuje zdravý psychický vývin dieťaťa a jeho sebavedomie, dáva mu pocit istoty, zázemia a spolupatričnosti. Je tou najdôležitejšou investíciou do úspešnej budúcnosti dieťaťa. Pokiaľ sa nám aj v budúcom roku naskytne príležitosť, opäť sa do kampane na podporu čítania zapojíme.

Image 037
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 037
Image 035
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 035
Image 036
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 036
Image 034
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 034
Image 033
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 033
Image 032
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 032
Image 031
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 031
Image 030
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 030
Image 029
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 029
Image 028
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 028
Image 027
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 027
Image 026
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 026
Image 025
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 025
Image 024
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 024
Image 023
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 023
Image 022
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 022
Image 021
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 021
Image 020
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 020
Image 019
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 019
Image 018
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 018
Image 017
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 017
Image 016
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 016
Image 015
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 015
Image 014
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 014
Image 013
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 013
Image 012
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 012
Image 011
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 011
Image 010
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 010
Image 009
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 009
Image 008
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 008
Image 007
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 007
Image 006
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 006
Image 005
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 005
Image 003
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 003
Image 004
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 004
Image 002
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 002
Image 001
Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša Image 001
 
 

 Komentáre