Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Na deviatom ročníku súťaže sa zúčastnilo 124 súťažiacich, ktorí zaslali spolu 225 prác. Odborná porota v zložení Klára Volentová, Mgr.Gabriela Kulichová a Mgr.Martin Dzúr ocenila 21 súťažiacich. Práce boli rozdelené do troch kategórií: základné školy, stredné školy a dospelí - poézia a próza.

Okrem toho boli udelené tri špeciálne ceny: Cena primátorky (za inovačný a tvorivý prístup), Cena riaditeľky Domu Matice Slovenskej v Lučenci (za udržiavanie slovenského jazyka a tradícií v srbskej Kovačici), Cena riaditeľky Novohradskej knižnice (za nekonvenčný prístup v tvorbe). Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 19. novembra v obradnej sieni Mestského úradu v Lučenci. Krásnu atmosféru doplnili žiaci Základnej umeleckej školy na Novohradskej ulici. Niektoré z ocenených prác predniesol Matej Gajdoš - študent Gymnázia B.S.Timravy.

Image 046
Literárny Lučenec 2015 Image 046
Image 045
Literárny Lučenec 2015 Image 045
Image 044
Literárny Lučenec 2015 Image 044
Image 043
Literárny Lučenec 2015 Image 043
Image 042
Literárny Lučenec 2015 Image 042
Image 041
Literárny Lučenec 2015 Image 041
Image 040
Literárny Lučenec 2015 Image 040
Image 039
Literárny Lučenec 2015 Image 039
Image 038
Literárny Lučenec 2015 Image 038
Image 037
Literárny Lučenec 2015 Image 037
Image 036
Literárny Lučenec 2015 Image 036
Image 035
Literárny Lučenec 2015 Image 035
Image 034
Literárny Lučenec 2015 Image 034
Image 033
Literárny Lučenec 2015 Image 033
Image 032
Literárny Lučenec 2015 Image 032
Image 031
Literárny Lučenec 2015 Image 031
Image 030
Literárny Lučenec 2015 Image 030
Image 029
Literárny Lučenec 2015 Image 029
Image 028
Literárny Lučenec 2015 Image 028
Image 027
Literárny Lučenec 2015 Image 027
Image 026
Literárny Lučenec 2015 Image 026
Image 025
Literárny Lučenec 2015 Image 025
Image 024
Literárny Lučenec 2015 Image 024
Image 023
Literárny Lučenec 2015 Image 023
Image 022
Literárny Lučenec 2015 Image 022
Image 021
Literárny Lučenec 2015 Image 021
Image 020
Literárny Lučenec 2015 Image 020
Image 019
Literárny Lučenec 2015 Image 019
Image 018
Literárny Lučenec 2015 Image 018
Image 017
Literárny Lučenec 2015 Image 017
Image 015
Literárny Lučenec 2015 Image 015
Image 016
Literárny Lučenec 2015 Image 016
Image 014
Literárny Lučenec 2015 Image 014
Image 013
Literárny Lučenec 2015 Image 013
Image 012
Literárny Lučenec 2015 Image 012
Image 011
Literárny Lučenec 2015 Image 011
Image 010
Literárny Lučenec 2015 Image 010
Image 009
Literárny Lučenec 2015 Image 009
Image 008
Literárny Lučenec 2015 Image 008
Image 007
Literárny Lučenec 2015 Image 007
Image 006
Literárny Lučenec 2015 Image 006
Image 005
Literárny Lučenec 2015 Image 005
Image 004
Literárny Lučenec 2015 Image 004
Image 003
Literárny Lučenec 2015 Image 003
Image 002
Literárny Lučenec 2015 Image 002
Image 001
Literárny Lučenec 2015 Image 001
 
 

 Komentáre