Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Prezentácia výpravnej publikácie „Zažili sme vojnu - zápisy z obecných kroník a spomienky z rokov 1938-1945 v hornom Novohrade a Kokavsku“ za účasti editora doc. Júliusa Lomenčíka a našich čitateľov sa uskutočnila 14.10.2015 na oddelení náučnej literatúry Novohradskej knižnice v Lučeneci Kniha, je obrazom o živote obyvateľov obcí poltárskeho okresu počas vojnových rokov. Doplňa tak prázdne miesto v regionálnej literatúre venujúcej sa obdobiu druhej svetovej vojny.

 
 

 Komentáre