Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V stredu 14.10.2015 sa na oddelení náučnej literatúry Novohradskej knižnice uskutočnila prednáška doc. Júliusa Lomenčíka, venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Netradičnou formou priblíži význam Ľudovíta Štúra a jeho osobnosti na dnešnú podobu jazyka, pričom spomenie aj menej známe epizódy zo života nášho dejateľa, ako aj rôzne záludnosti jazykovedy.

 
 

 Komentáre