Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 25.09.2015 sa v priestoroch oddelenia náučnej literatúry Novohradskej knižnice uskutočnila prednáška spojená s prezentáciou na tému "Ľudové staviteľstvo" profesora Istvána Böszörmenyiho. Touto aktivitou sme si pripomenuli "Dni európskeho kultúrneho dedičstva". Na prvý pohľad možno nie najlákavejšia téma však upútala pozornosť študentov a verejnosti do tej miery, že po prednáške nasledovala diskusia s množstvom otázok a podnetov.

 
 

 Komentáre