Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 31.5.2011 od 9.00 hod. do 15.00 hod. sa konal celoslovenský čitateľský maratón „Čítajme si“. Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.
Novohradská knižnica v Lučenci sa zapojila do tejto celoslovenskej akcie spolu so žiakmi základných škôl z Halíčskej, Kubýniho, Novomeského ulice v Lučenci, Cirkevnej základnej školy, Súkromnej základnej školy a Základnej školy s narušenou komunikačnou schopnosťou. Spolu sme sa opäť pokúsili prekonať rekord vo verejnom čítaní z predchádzajúceho roku! Vlani sa do čítania zapojilo 21 234 detí vo veku od 6 do 15 rokov. V tomto roku sa do čítania zapojilo až 30 480 detí! V našej knižnici to bolo 226 detí. Čítali z knihy od Ivy Prochádzkovej – Päť minút pred večerou a Marty Hlušíkovej – Bublinkové rozprávky. Dúfame, že aj touto akciou sme deti motivovali k čítaniu kníh i pravidelnej návšteve knižnice.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k prekonaniu minuloročného rekordu.

Image 038
Čítajme si 2011 Image 038
Image 037
Čítajme si 2011 Image 037
Image 036
Čítajme si 2011 Image 036
Image 035
Čítajme si 2011 Image 035
Image 033
Čítajme si 2011 Image 033
Image 034
Čítajme si 2011 Image 034
Image 032
Čítajme si 2011 Image 032
Image 031
Čítajme si 2011 Image 031
Image 030
Čítajme si 2011 Image 030
Image 029
Čítajme si 2011 Image 029
Image 028
Čítajme si 2011 Image 028
Image 027
Čítajme si 2011 Image 027
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
(C)2010 Novohradská knižnica
Čítajme si 2011 (C)2010 Novohradská knižnica v Lucenci, all rights reserved
 
 

 Komentáre