Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Banskybstrický samosprávny kraj a Novohradská knižnica v spolupráci s mestom Lučenec sa dňa 05.06.2015 zapojila do celoslovenskej kampane na podporu čítania pod názvom Celé Slovensko číta deťom v rámci 1. týždňa čítania deťom v Slovenskej republike. Projekt získal záštitu prezidenta SR Andreja Kisku.
Vo veľkej sále divadla BST v Lučenci sa v uvedený deň o 09.00 hod. zišlo viac ako 280 detí škôl a školských zariadení, ale aj náhodní záujemcovia, ktorí si vo vstupnej hale divadla mali možnosť prezrieť a niečo aj prečítať z bohatého fondu kníh oddelenia detí Novohradskej knižnice. Čítanie v divadelnej sále mimo štandardného prostredia, obohatené hudobným programom a dramatizáciou rozprávky v podaní mladých umelcov a pedagogického doprovodu ZUŠ v Lučenci, n.o. sa pre nás všetkých stali zapamätateľným zážitkom
Čítanie sa nieslo v znamení hesla: Poď, budem Ti čítať a celý program akceptoval myšlienku Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň. V rámci tohto podujatia deti plnili úlohu aktívnych poslucháčov, čítajúcimi boli naši hostia menovite v zložení: Dr. Magdaléna Káčeríková, vedúca oddelenia školstva, kultúry, soc. vecí a športu MsÚ v Lučenci, nám dobre známe osobnosti – spisovateľky Dr. Marta Hlušíková a p. Hana Košková a mladý ambiciózny spisovateľ – poet Mgr. Martin Dzúr, PhD. Každý z hostí čítal cca 4-5 minút z ich milovanej detskej knihy a zaspomínal si na časy detstva, ktoré strávil s knihou o jej tajomstvách o tom, čo knihy pre nich znamenajú a prečo je aj v tejto technickej dobe dôležité čítať ich.
Pravidelné hlasné čítanie deťom podporuje zdravý psychický vývin dieťaťa a jeho sebavedomie, dáva mu pocit istoty, zázemia a spolupatričnosti. Je tou najdôležitejšou investíciou do úspešnej budúcnosti dieťaťa.
Aktivity, ktoré sú takéhoto alebo podobného zamerania plánuje Novohradská knižnica podporovať a realizovať aj v budúcnosti, preto pozývame všetky deti do Novohradskej knižnice na deň 18.06.2015, kedy odštartujeme celoslovenskú čitateľskú súťaž v simultánnom čítaní v čase od 09.00 hod. – 15.00 hod. pod názvom „Čitajme si“.

Image 037
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 037
Image 036
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 036
Image 035
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 035
Image 034
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 034
Image 033
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 033
Image 032
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 032
Image 031
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 031
Image 030
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 030
Image 029
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 029
Image 028
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 028
Image 027
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 027
Image 026
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 026
Image 025
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 025
Image 024
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 024
Image 023
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 023
Image 022
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 022
Image 021
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 021
Image 020
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 020
Image 019
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 019
Image 018
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 018
Image 017
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 017
Image 016
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 016
Image 015
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 015
Image 014
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 014
Image 013
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 013
Image 012
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 012
Image 011
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 011
Image 010
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 010
Image 009
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 009
Image 008
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 008
Image 006
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 006
Image 007
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 007
Image 005
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 005
Image 004
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 004
Image 003
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 003
Image 002
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 002
Image 001
Celé Slovensko číta deťom – Lučenec číta deťom Image 001
 
 

 Komentáre