Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Jedným z cieľov stretnutia bolo rozprávanie v maďarskom jazyku, rozprávanie o histórii, čítanie a používanie živého jazyka. Druhým cieľom bola výmena názorov o zmenách v návykoch čítania starých i nových kníh. Témou stretnutia bol spisovateľ Ladislav Passúth, kronikár 20. storočia a moderátorom Dóra Kardos Tóth.

 
 

 Komentáre