Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 17. marca 2015 sa v krajskej knižnici uskutočnil Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2015, ktorý organizovala Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického kraja, Banskobystrický samosprávny kraj a Krajská knižnica Ľ. Štúra, Zvolen pod záštitou predsedu BBSK. Pamätné listy odovzdal 10 zástupcom knižníc kraja riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Martin Beluský. Z rúk riaditeľa úradu BBSK ocenenie prevzala Bc. Monika Šatarová, poverená vedením knižnično-informačných činností Novohradskej knižnice.

 
 

 Komentáre