Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Pri príležitosti 95. výročia narodenia spisovateľa Františka Kreutza, rodáka z Cinobane, ktoré si pripomíname v apríli, sa v piatok 17. apríla 2015 v priestoroch Novohradskej knižnice uskutočnila zaujímavá a podnetná prednáška doc. PaedDr. Júliusa Lomenčika, PhD. za účasti širokej verejnosti a študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci.

 
 

 Komentáre