Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Autorské čítanie a beseda s talentovaným začínajúcim spisovateľom a humoristom, naším verným čitateľom Romanom Kvalténim sa uskutočnila v priestoroch oddelenia náučnej literatúry Novohradskej knižnice 26.3. 2015. Prezentovaná bola jeho kniha Život Tichomíra Hluka. Novohradská knižnica týmto dáva priestor a podporuje talentovaných umelcov regiónu a pomáha im tak dostať sa čitateľskej i širokej verejnosti.

 
 

 Komentáre