Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...V rámci týždňa slovenských knižníc sa uskutočnilo aj stretnutie s obľúbeným regionálnym spisovateľom pre deti a mládež Petrom Gajdošíkom. Okrem autorského čítania bola súčasťou podujatia aj beseda so spisovateľom o jeho práci inšpirácii ako aj jeho knihách.

 
 

 Komentáre