Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dňa 24.3.2015 sa uskutočnila prezentácia a čítanie ukážok z noviniek a obľúbených kníh z nášho fondu cieľovej skupine seniorov. Pracovníci knižnice čítali seniorom v domove dôchodcov a tak ich motivovali k ďalšiemu čítaniu a tejto forme trávenia voľného času. Výber literatúry reflektoval aj významné výročia našich národných dejateľov: Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Mateja Hrebendu, ako odkaz na Marec- mesiac knihy.

 
 

 Komentáre